вторник, 23 април 2019 г.

Дейности на Българския национален комитет за предучилищно образование ОМЕП
На 12 април 2019 г. в София се проведе общо отчетно събрание на Българския национален комитет за предучилищно образование ОМЕП https://omep-bg.org/ към Световната организация ОМЕП. Събранието премина при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на БНК - ОМЕП за 2018 г.;
2. Приемане на годишните планове на БНК - ОМЕП за 2019 г.;
3. Организационни въпроси и обмен на информация за световните инициативи на ОМЕП.
В началото, общото събрание, което се проведе в ДГ №90 „Веса Паспалеева“ – София, тържествено беше открито с поздрав от децата от детската градина. Домакин на срещата беше Катя Йорданова - председател на Регионален комитет  - София,  директор на ДГ "Веса Паспалеева". Със специална церемония  бяха приети нови кандидати за членове на ОМЕП.
Проф. Елена Русинова – председател на БНК – ОМЕП, направи обзор на дейностите в регионалните комитети и прочете отчетния доклад за дейността на организацията, който всяка година се изпраща в централата на Световната организация. Тя изказа задоволство от проведените многобройни инициативи в РК – Сливен, София, Плевен и Перник. Присъстващите бяха запознати с финансовия отчет на БНК и отчета на контролната комисия.
Проф. Русинова зарадва участниците в срещата със съобщението, че по време на Световната Асамблея в Прага през юни 2018г. тя е избрана за почетен член на Световната организация ОМЕП. Проф. Русинова сподели, че световните тенденции по отношение на децата са за глобално образование на децата – да се дава равен старт на всички деца, независимо къде се намират по света. Предстои Европейска конференция в Лисабон, 16-18 май 2019 г. и Световна асамблея в Панама, 22-26 юли, 2019 г. Професор Русинова сподели, че г-н Нектариус Стелакис – президент на ОМЕП за Европа, е кандидат за президент на Световната организация за предучилищно образование и българската организация подкрепя тази кандидатура.
Предстои стартирането на европроект „Гласът на децата“ – доверие, разбиране, подкрепа (юни-октомври, 2019 г). Председателят на БНК - ОМЕП прикани членовете на организацията да предложат какво може да се включи в тази тема.
В края на общото събрание любезните домакини подариха на гостите сувенири с креативно послание към членовете на БНК - ОМЕП. Проф. Русинова пожела на всички нови творчески успехи, да продължават активно да се включват във всички форуми, конференции, кръгли маси, чествания на Световните дни от календара на ОМЕП.
От РК ОМЕП – Сливен на срещата присъстваха Ирина Дюлгерова – директор на ДГ „Елица“ – Сливен и Галина Николова – директор на ДГ „В. и Х. Папазян“ – Сливен.четвъртък, 10 януари 2019 г.

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА“В периода 29 - 31 октомври 2018 г. в гр. Шумен се проведе Единадесетата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”, организирана от Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Шумен, със съдействието на Община Шумен.
Добри практики от област Сливен представиха: Виолета Петрова – ст. учител в ДГ „Зорница” – гр. Сливен на тема: „Социализиране на децата от различните етноси в масовата група на детската градина“ и Ганка Саръмова – ст. учител в ДГ „Слънчице” – гр. Нова Загора на тема: „Влиянието на българския фолклор за възпитаване в ценности“.
Участие в дискусиите по секции взеха Дина Димитрова – ст. експерт по предучилищно образование в РУО – Сливен, Йорданка Стефанова – директор на ДГ „Зорница“ – Сливен,
Ваня Спасова – директор на ДГ „Детски свят“ – Нова Загора и Цвета Станева – директор на ДГ „Слънчице“ – Нова Загора.
Конференцията бе открита с концертна програма на талантливи деца, бяха осъществени педагогически визити в детските градини, бяха дискутирани управленски и педагогически въпроси в работата по тематични направления, бе проведена работна среща от г-жа Ваня Трайкова – държавен експерт в МОН с експертите от РУО в страната. В рамките на националното събитие се проведе и среща с областния управител на област Шумен, който представи приоритетите и предизвикателствата в сферата на образованието и на социалните услуги.
В края на тридневния форум научните ръководители представиха обобщени резултати от обсъждането по секции на вниманието на педагогическите специалисти, на представителите на МОН, РУО, академичните среди и на общините.
Докладите и презентациите на участниците са публикувани в електронен сборник (диск).вторник, 31 юли 2018 г.

70 ГОДИНИ СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ - ОМЕП

Юбилеен национален  форум  по случай 
70 ГОДИНИ СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ - ОМЕП

На 28 май 2018 г., Международен ден на играта, в София се проведе Юбилеен национален  форум  „70 ГОДИНИ СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ОМЕП: ЗА МИРНО И ДОСТОЙНО БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА“. Събитието се организира от Българския национален комитет за предучилищно образование ОМЕП и се състоя в Чешки център в София – мястото, където духът на Прага може да бъде усетен най-осезаемо, тъй като Световната организация ОМЕП е учредена през 1948 г. в Прага.
Приветствия поднесоха официалните гости на форума: дипломатическият представител на Чешката република в България, представители на Министерство на образованието и науката, Синдикат на българските учители, Столична община, СУ „Св. Климент Охридски” и Факултета по начална и предучилищна педагогика, Регионален инспекторат по образование – София, Държавна агенция за закрила на детето, ЮНЕСКО, УНИЦЕФ, Сдружение на директорите в средното образование в Република България, Българска асоциация на частните училища, Национална мрежа за децата. От името на  д-р Бисерка Михалева – началник на Регионално управление на образованието - Сливен поздравителен адрес поднесе Дина Димитрова – ст. експерт по предучилищно образование. Своите поздрави поднесоха и бившите почетни председатели на БНК ОМЕП – Радка Славова и проф. Иван Димитров.
Проф. д-р Елена Русинова,  почетен председател на БНК – ОМЕП откри форума със сърдечни думи към присъстващите и отбеляза, че Световната организация по предучилищно образование ОМЕР (Organisation Mondiale pour l’Education Prescolaire; Organización Mundial para la Educación Preescolare; World Organisation for Early Childhood Education) има клонове в 73 страни в света. ОМЕР има консултативен статут в ЮНЕСКО и ООН, пълноправен член е на Eurochild. Българският национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП (www.omep-bg.org) като клон на Световната организация ОМЕП, е неправителствена организация с идеални цели с 38-годишна история.
„Перспективи за детско и педагогическо творчество в контекста на юбилейната 2018“  представи доц. д-р Розалина Енгелс - Критидис, СУ „Св. Климент Охридски“. В своята презентация доц. Енгелс показа вълнуващи и важни моменти от живота и професиналния път на професор Русинова. Черно - белите фотоси от детството, снимки със семейството, топлите думи, развълнуваха цялата аудитория и особено Елена Русинова. Приятна и неочаквана  изненада за председателя на БНК ОМЕП беше подаръкът – юбилеен сборник. Издаването на този сборник е израз на искрена признателност към проф. д-р Елена Русинова – учен от световна класа, пионер на съвременното предучилищно образование у нас, всеотдаен учител и уникален човек!
Интересът към юбилейния форум беше голям - с доклади и презентации участваха 31 души – експерти, учители, преподаватели. Те споделиха научни постижения и добри практики в предучилищното образование, които могат да бъдат добра основа за иновативни нововъведения с перспективни цели за днешното и следващите поколения.
Талантливи деца от детски градини от гр. Сливен участваха с красиви рисунки в рамките на Юбилейния национален форум, а учители – с есета, които са публикувани на електронната страница на БНК-ОМЕП: www.omep-bg.org.
Дина Димитрова – старши експерт по предучилищно образование в РУО – Сливен представи на вниманието на аудиторията положителните страни и резултати от работата по проект на Уницеф, образователни институции и детски градини в гр. Сливен „Заедно от детската градина“. Кети Райкова – старши учител в Детска градина „Елица“ - Сливен представи проект на методическо обединение „Педагогическо взаимодействие“ на тема:  „Растем здрави и силни“.
От РК ОМЕП Сливен на форума присъстваха Ирина Дюлгерова – директор на ДГ „Елица“ и Галина Николова – директор на ДГ „В. и Х. Папазян“.
Проф. д-р Русинова подари на Регионален комитет ОМЕП – Сливен юбилейния сборник за значим принос в дейността на БНК ОМЕП.


четвъртък, 21 септември 2017 г.

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА ДЕТСКИ УЧИТЕЛ ОТ СЛИВЕН В МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС


       Г-жа Радостина Узунова, старши учител от Детска градина „Калина“ - гр. Сливен получи специалната награда на Български национален комитет към Световната организация за предучилищно образование ОМЕП в международен конкурс на тема: „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2017”. Г-жа Узунова участва в раздел „Добри практики“, категория: „Подготвителна група в детска градина като сподели опит за технологията на провеждане на педагогическа ситуация по образователно направление „Български език и литература“, на тема: „Играя със звукове и букви“, както и за постигнатия напредък на децата от различни етноси в резултат на целенасочената работа.
Конкурсът бе организиран от Синдиката на българските учители и Фондация „Устойчиво развитие за България” под патронажа на Министерството на образованието и науката.
Тържествената церемония по награждаване на участниците в конкурса се проведе в периода 26 - 31.08.2017 г. в СОК „Камчия“ на заключителната част на конкурса-семинар на тема „Развиваща и подкрепяща образователна среда - творчество, успеваемост, духовност”.
От град Сливен в националния форум се включиха: Татяна Терзиева - директор на ДГ „Калина“ - Сливен, Радостина Узунова - ст. учител, Здравка Кондева - помощник възпитател от детската градина и Светла Илчева - ст. начален учител от СУ „К. Константинов “ - Сливен. Участниците изразиха удовлетворението си от творческата атмосфера на форума и от създадените нови професионални контакти, от проведените дискусии и кръгла маса, от представянето на конкурсните разработки, номинирани за призови места.