четвъртък, 23 февруари 2017 г.

МЛАДИ ВЪЗРОЖДЕНЦИ ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ОТБЕЛЯЗАХА ТЪРЖЕСТВЕНО 180 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ И 169 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО БОТЕВ


Децата от клубове „Млади възрожденци“ от Детска градина  „Елица“ - Сливен и Детска градина  „Вержин и Хаик Папазян“ - Сливен участваха във викторина на тема: „По стъпките на Ботев и Левски“.
Съвместната инициатива бе посветена на 180 години от рождението на Васил Левски и 169 години от рождението на Христо Ботев.
Викторината се проведе на 21.02.17 г. от  10.30 ч. в музикалния салон на Детска градина  „Елица“ - Сливен.
В атмосфера на приятелска надпревара и любими родолюбиви песни, младите възрожденци показаха знания за святото дело на Левски и Ботев. С истински плам и въодушевление рецитираха стихове, пяха песни и разказваха интересни случки от живота на великите българи.
Гости на събитието бяха Пепа Чиликова – заместник - кмет „Хуманитарни дейности“ в Община Сливен, Дина Димитрова - старши експерт по предучилищно възпитание в Регионално управление на образованието - Сливен, Кристиана Станкова – старши експерт  по обществени науки и гражданско образование в Регионално управление на образованието - Сливен, Йорданка Кондева – главен експерт в Дирекция ОКВО в Община Сливен.
Компетентно жури оцени отговорите на децата. За отличното си представяне те получиха грамоти и подаръци. От името на д-р Бисерка Михалева – началник на Регионално управление на образованието – Сливен, на младите възрожденци бяха връчени детски енциклопедии, книги с приказки и образователни табла.
Чрез знанията си децата от клубовете „Млади възрожденци” показаха, че саможертвата на великите българи, пословичната честност, храброст, смелост, непресъхваща жажда за свобода са светъл пример за нас и ни карат да се чувстваме горди потомци на Левски и Ботев!

петък, 4 ноември 2016 г.

Млади възрожденци от детски градини участваха в представяне на книга за мираНа 1 ноември – Ден на народните будители, децата от клубове „Млади възрожденци“ в ДГ „В. и Х. Папазян“ - Сливен и ДГ „Елица“ - Сливен откриха със стихове и песни, посветени на светлия празник, тържественото събитие по повод представянето на книгата „Да знаем за войната, да пазим мира. 70 години от края на Втората световна война 1945-2015г.“ Книгата съдържа ученически разработки. Изпълнението на малките артисти развълнува приятно гостите в залата. Събитието бе организирано от Регионално управление на образованието - Сливен в партньорство с Регионален исторически музей - Сливен и Съюз на ветераните от войните на България.

петък, 17 юни 2016 г.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ „ИНВЕСТИРАНЕ В ДЕЦАТА - ПЕРСПЕКТИВА ЗА БЪДЕЩЕТО“
На 10 юни 2016 г. от 9.00 ч. в СУ “Св. Климент Охридски” - Зала 1, Ректорат, се проведе Национален форум „Инвестиране в децата - перспектива за бъдещето“, организиран от Факултет по начална и предучилищна педагогика при СУ “Св. Климент Охридски”, съвместно с Български национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП. На форума присъстваха Елиза Стефанова - зам.ректор на СУ „Св Климент Охридски“, Н.Цанев - зам.декан, доц. Емил Бузов - изпълнителен директор на фондация „Стъпка по стъпка“ и много педагози от страната. Приветствия до участниците във форума бяха поднесени от ръководството на СУ „Св Климент Охридски“, Синдиката на българските учители, МОН, неправителствени организации.
В пленарния доклад на тема: „Качественият детски учител - инвестиция в образованието на децата“ доц.д-р Розалина Енгелс – Критидис, представи интересни  резултати от проучване със студенти за представата им за качествата на детския учител.
Г-жа Кети Райкова - старши учител в ОДЗ „Елица“ - Сливен, член на Регионален комитет ОМЕП Сливен, представи на вниманието на присъстващите мини проект на методическо обединение „Педагогическо взаимодействие“. Докладът и презентацията към него на тема: „От малкото зрънце до топлия хляб“ предизвикаха интерес сред аудиторията. Идеята на този проект е децата да получат познания от различни сфери на живота, като същевременно се обогати познавателния им опит да откриват връзки в образователното съдържание по различните направления. Проектът, в който са включени педагози, които възпитават деца от всички възрастови групи, насочва към нравственото изграждане на децата и възможност за формиране на положително отношение към националните и културни ценности.
След изчерпване на дневния ред проф.д-р. Елена Русинова изказа сърдечна благодарност на гостите и участниците във форума и закри научното събитие.

С проф. д-р Елена Русинова

С доц. д-р Розалина Енгелс

вторник, 29 март 2016 г.

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦДГ № 7 "ДЕТСКИ СВЯТ" - ГР. НОВА ЗАГОРА

         
Отлично представяне на ЦДГ № 7 „Детски свят” – гр. Нова Загора в VІІІ Международен детски театрален фестивал по приказки на класиците  „Братя Грим”


    ЦДГ № 7 „Детски свят” - гр. Нова Загора, община Сливен, взе участие в VІІІ Международен детски театрален фестивал по приказки на класиците „Братя Грим”, който се проведе на 09.03.2016 г. в гр. Шумен. Детската градина представи рисунки по любими приказки и драматизация на приказката „Снежанка и седемте джуджета”.
  Децата от Трета подготвителна група „Мечо Пух” под ръководството на г-жа Румяна Дойчева, г-жа Таня Ананиева и на учителя по музика г-н Радостин Радев, се включиха в подготовката на декори, костюми и пресъздаването на приказката „Снежанка и седемте джуджета”.
 По регламент, обявен от организаторите, предварително бяха изпратени рисунките и постановката на запис. Г-жа  Ваня Спасова - директор на  ЦДГ №7 „Детски свят”, участва във фестивалния ден.Фестивалът се организира по инициатива на ЦДГ № 25 "Братя Грим" - гр. Шумен. Той стартира през 2002 г. като негова кръстница е тогавашната посланичка на Република Германия у нас Урсула Зайлер-Албринг. В началото започва като национален, а от четвъртото издание  е международен. Фестивалът се обогатява и развива непрекъснато - от третото издание към него има и съпътстваща международна изложба от детски рисунки, а от петото издание вече е не само по приказки на Братя Грим, а на класиците в областта на приказката, но запазва името на двамата бележити братя - писатели.
  След официалното откриване на Фестивалният ден, на две сцени, децата от различни детски градини от гр. Шумен, представиха своите постановки, а след обяд бяха представени постановките на участниците от страната и чужбина на запис в детските градини. Всички постановки бяха компилирани в общ диск, който бе  предоставен на ръководителите на групи.
  Закриването  се проведе в ДКТ "Васил Друмев", където ЦДГ № 7 „Детски свят”-  гр. Нова Загора бе наградена с грамота за отлично представяне от кмета на Община Шумен, грамота от областният управител на Шумен и от Музея „Братя Грим” в гр. Касел, Германия.
  ЦДГ № 7 „Детски свят” - гр.Нова Загора участва и в конкурса за детска рисунка на тема: „Пчелите по света”. На 09.03.2016г. бяха наградени две от децата и детската градина с почетна грамота за отлично представяне.

петък, 27 ноември 2015 г.

ЮБИЛЕЙНА СРЕЩА НА БНК ОМЕПВъв връзка с 30 годишнината на ОМЕП в България на 26 ноември във ФНПП - гр. София се проведе Юбилейна среща с представители на регионалните комитети от страната. Официални гости на събитието бяха: госпожа Радка Славова и проф. Иван Димитров - първите президенти на ОМЕП в България, проф. Димитър Гюров – декан на ФНПП, проф. Виолета Борисова – секретар на БНК, доц. д-р Розалина Енгелс, преподаватели от катедра Предучилищна педагогика. Проф. д-р Елена Русинова – председател на БНК ОМЕП приветства гостите и изказа удовлетворението си от инициативите на ОМЕП във връзка с 30 годишния юбилей, които отразяват достойно постиженията на организацията на национално и международно равнище. Проф. Елена Русинова изказа благодарност към ръководителите на образователни институции за подкрепата им за инициативите на ОМЕП и подчерта, че членовете на организацията в страната са дали своя достоен принос за очертаване на националните приоритети в предучилищното образование и неговото популяризиране в страните членки на Световната организация.
Радка Славова – първият председател на ОМЕП в България с вълнение сподели с участниците в срещата за създаването на организацията в България, за началото, за трудностите, предизвикателствата, вдъхновението. България е приета за член на Световната организация по предучилищно образование на 14 май 1985 година на заседание на ОМЕП в Мадрид след три годишен изпитателен период. Приоритет в дейността на Българския национален комитет е бил да се създадат съвременни  условия за развитие на децата от предучилищна възраст, грижата за благополучието им, защита на техните права, качествено образование, както и достъп на учителите до съвременни образователни технологии. Проф. Димитров  също подчерта огромното значение на членството на България в ОМЕП, което е дало тласък на научните работници в сферата на предучилищната педагогика за създаване на концепция за предучилищното образование – с нови възгледи и разбирания за ролята на ранното детство в цялостното развитие на личността.
Проф. Димитров, г-жа Радка Славова и проф. Русинова бяха отличени като почетни президенти на БНК ОМЕП с грамота, почетен знак и златна значка за своя ценен принос в създаването и развитието на организацията. Тя изрази своето задоволство от факта, че всички световни и европейски президенти на ОМЕП са посещавали нашата страна по различни поводи. „Това, което ни обединява в нашата работа са децата, творчеството и желанието ни за по-доброто им бъдеще“ - сподели също председателят на организацията.
С грамота и юбилейна марка на БНК ОМЕП  за своя принос в развитието на предучилищното образование бяха удостоени:  г-жа Йорданка Фандъкова - кмет на София, г-жа Ваня Кастрева - зам.министър на образованието и науката, г-жа Янка Такева - председател на СБУ, г-жа Ваня Трайкова - гл. експерт в МОН.
Дина Димитрова, старши експерт по ПВ в РИО - Сливен и председател на РК ОМЕП - Сливен, бе удостоена с грамота за забележителен принос в дейността на БНК ОМЕП и юбилейна марка. Ирина Дюлгерова, директор на ОДЗ „Елица“ - Сливен и Галина Николова, директор на ЦДГ „В. и Х. Папазян“ - Сливен, бяха наградени с грамота за активно и ползотворно сътрудничество в дейността на БНК ОМЕП и юбилейна марка.
Музикалният поздрав на студент от Катедра Музика и разрязването на юбилейната торта бе емоционален завършек на събитието.