сряда, 4 септември 2019 г.

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА „УТРИННА ПРИКАЗКА"|
На 26.  и 27. август 2019 г. Регионално управление на образованието – Сливен бе домакин на методическа работна среща за разширяване прилагането на педагогическа практика „Утринна приказка“.
Наши скъпи гости бяха г-жа Ваня Георгиева – държавен експерт в Министерство на образованието и науката и знаковите ръководители на проекта - проф. д-р Даниела Тасевска и доц. д-р Емил Бузов.
В обучението по прилагане на адаптационния модел за съвместна работа на педагози и родители в периода на постъпване на децата в детска градина се включиха директори и учители от нови детски градини:  ДГ „Божур“ – Сливен, ДГ „Еделвайс“ – Сливен и ДГ „Слънчице“ – гр. Нова Загора. Те бяха методически подпомогнати от научните ръководители, както и от своите колеги от детските градини, които вече имат опит и самочувствие по качественото прилагане на практиката: ДГ „Елица“ – Сливен, ДГ „Зорница“ – с. Гавраилово и ДГ „Детски свят“ – гр. Нова Загора.
Педагозите се запознаха с методическите насоки за работа по педагогическа практика „Утринна приказка“ във втора възрастова група като целеполагащ модел, водещ до развитие на умения за правилно определяне на целите, за прилагане на методи на обучение и стратегии на преподаване и за оптимално планиране на времето.
Единодушни сме в мнението, че на следващата междинна среща със съмишлениците в идеята, ще има какво да разкажем и с какво да се похвалим.
вторник, 23 април 2019 г.

Дейности на Българския национален комитет за предучилищно образование ОМЕП
На 12 април 2019 г. в София се проведе общо отчетно събрание на Българския национален комитет за предучилищно образование ОМЕП https://omep-bg.org/ към Световната организация ОМЕП. Събранието премина при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на БНК - ОМЕП за 2018 г.;
2. Приемане на годишните планове на БНК - ОМЕП за 2019 г.;
3. Организационни въпроси и обмен на информация за световните инициативи на ОМЕП.
В началото, общото събрание, което се проведе в ДГ №90 „Веса Паспалеева“ – София, тържествено беше открито с поздрав от децата от детската градина. Домакин на срещата беше Катя Йорданова - председател на Регионален комитет  - София,  директор на ДГ "Веса Паспалеева". Със специална церемония  бяха приети нови кандидати за членове на ОМЕП.
Проф. Елена Русинова – председател на БНК – ОМЕП, направи обзор на дейностите в регионалните комитети и прочете отчетния доклад за дейността на организацията, който всяка година се изпраща в централата на Световната организация. Тя изказа задоволство от проведените многобройни инициативи в РК – Сливен, София, Плевен и Перник. Присъстващите бяха запознати с финансовия отчет на БНК и отчета на контролната комисия.
Проф. Русинова зарадва участниците в срещата със съобщението, че по време на Световната Асамблея в Прага през юни 2018г. тя е избрана за почетен член на Световната организация ОМЕП. Проф. Русинова сподели, че световните тенденции по отношение на децата са за глобално образование на децата – да се дава равен старт на всички деца, независимо къде се намират по света. Предстои Европейска конференция в Лисабон, 16-18 май 2019 г. и Световна асамблея в Панама, 22-26 юли, 2019 г. Професор Русинова сподели, че г-н Нектариус Стелакис – президент на ОМЕП за Европа, е кандидат за президент на Световната организация за предучилищно образование и българската организация подкрепя тази кандидатура.
Предстои стартирането на европроект „Гласът на децата“ – доверие, разбиране, подкрепа (юни-октомври, 2019 г). Председателят на БНК - ОМЕП прикани членовете на организацията да предложат какво може да се включи в тази тема.
В края на общото събрание любезните домакини подариха на гостите сувенири с креативно послание към членовете на БНК - ОМЕП. Проф. Русинова пожела на всички нови творчески успехи, да продължават активно да се включват във всички форуми, конференции, кръгли маси, чествания на Световните дни от календара на ОМЕП.
От РК ОМЕП – Сливен на срещата присъстваха Ирина Дюлгерова – директор на ДГ „Елица“ – Сливен и Галина Николова – директор на ДГ „В. и Х. Папазян“ – Сливен.четвъртък, 10 януари 2019 г.

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА“В периода 29 - 31 октомври 2018 г. в гр. Шумен се проведе Единадесетата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”, организирана от Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Шумен, със съдействието на Община Шумен.
Добри практики от област Сливен представиха: Виолета Петрова – ст. учител в ДГ „Зорница” – гр. Сливен на тема: „Социализиране на децата от различните етноси в масовата група на детската градина“ и Ганка Саръмова – ст. учител в ДГ „Слънчице” – гр. Нова Загора на тема: „Влиянието на българския фолклор за възпитаване в ценности“.
Участие в дискусиите по секции взеха Дина Димитрова – ст. експерт по предучилищно образование в РУО – Сливен, Йорданка Стефанова – директор на ДГ „Зорница“ – Сливен,
Ваня Спасова – директор на ДГ „Детски свят“ – Нова Загора и Цвета Станева – директор на ДГ „Слънчице“ – Нова Загора.
Конференцията бе открита с концертна програма на талантливи деца, бяха осъществени педагогически визити в детските градини, бяха дискутирани управленски и педагогически въпроси в работата по тематични направления, бе проведена работна среща от г-жа Ваня Трайкова – държавен експерт в МОН с експертите от РУО в страната. В рамките на националното събитие се проведе и среща с областния управител на област Шумен, който представи приоритетите и предизвикателствата в сферата на образованието и на социалните услуги.
В края на тридневния форум научните ръководители представиха обобщени резултати от обсъждането по секции на вниманието на педагогическите специалисти, на представителите на МОН, РУО, академичните среди и на общините.
Докладите и презентациите на участниците са публикувани в електронен сборник (диск).вторник, 31 юли 2018 г.

70 ГОДИНИ СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ - ОМЕП

Юбилеен национален  форум  по случай 
70 ГОДИНИ СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ - ОМЕП

На 28 май 2018 г., Международен ден на играта, в София се проведе Юбилеен национален  форум  „70 ГОДИНИ СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ОМЕП: ЗА МИРНО И ДОСТОЙНО БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА“. Събитието се организира от Българския национален комитет за предучилищно образование ОМЕП и се състоя в Чешки център в София – мястото, където духът на Прага може да бъде усетен най-осезаемо, тъй като Световната организация ОМЕП е учредена през 1948 г. в Прага.
Приветствия поднесоха официалните гости на форума: дипломатическият представител на Чешката република в България, представители на Министерство на образованието и науката, Синдикат на българските учители, Столична община, СУ „Св. Климент Охридски” и Факултета по начална и предучилищна педагогика, Регионален инспекторат по образование – София, Държавна агенция за закрила на детето, ЮНЕСКО, УНИЦЕФ, Сдружение на директорите в средното образование в Република България, Българска асоциация на частните училища, Национална мрежа за децата. От името на  д-р Бисерка Михалева – началник на Регионално управление на образованието - Сливен поздравителен адрес поднесе Дина Димитрова – ст. експерт по предучилищно образование. Своите поздрави поднесоха и бившите почетни председатели на БНК ОМЕП – Радка Славова и проф. Иван Димитров.
Проф. д-р Елена Русинова,  почетен председател на БНК – ОМЕП откри форума със сърдечни думи към присъстващите и отбеляза, че Световната организация по предучилищно образование ОМЕР (Organisation Mondiale pour l’Education Prescolaire; Organización Mundial para la Educación Preescolare; World Organisation for Early Childhood Education) има клонове в 73 страни в света. ОМЕР има консултативен статут в ЮНЕСКО и ООН, пълноправен член е на Eurochild. Българският национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП (www.omep-bg.org) като клон на Световната организация ОМЕП, е неправителствена организация с идеални цели с 38-годишна история.
„Перспективи за детско и педагогическо творчество в контекста на юбилейната 2018“  представи доц. д-р Розалина Енгелс - Критидис, СУ „Св. Климент Охридски“. В своята презентация доц. Енгелс показа вълнуващи и важни моменти от живота и професиналния път на професор Русинова. Черно - белите фотоси от детството, снимки със семейството, топлите думи, развълнуваха цялата аудитория и особено Елена Русинова. Приятна и неочаквана  изненада за председателя на БНК ОМЕП беше подаръкът – юбилеен сборник. Издаването на този сборник е израз на искрена признателност към проф. д-р Елена Русинова – учен от световна класа, пионер на съвременното предучилищно образование у нас, всеотдаен учител и уникален човек!
Интересът към юбилейния форум беше голям - с доклади и презентации участваха 31 души – експерти, учители, преподаватели. Те споделиха научни постижения и добри практики в предучилищното образование, които могат да бъдат добра основа за иновативни нововъведения с перспективни цели за днешното и следващите поколения.
Талантливи деца от детски градини от гр. Сливен участваха с красиви рисунки в рамките на Юбилейния национален форум, а учители – с есета, които са публикувани на електронната страница на БНК-ОМЕП: www.omep-bg.org.
Дина Димитрова – старши експерт по предучилищно образование в РУО – Сливен представи на вниманието на аудиторията положителните страни и резултати от работата по проект на Уницеф, образователни институции и детски градини в гр. Сливен „Заедно от детската градина“. Кети Райкова – старши учител в Детска градина „Елица“ - Сливен представи проект на методическо обединение „Педагогическо взаимодействие“ на тема:  „Растем здрави и силни“.
От РК ОМЕП Сливен на форума присъстваха Ирина Дюлгерова – директор на ДГ „Елица“ и Галина Николова – директор на ДГ „В. и Х. Папазян“.
Проф. д-р Русинова подари на Регионален комитет ОМЕП – Сливен юбилейния сборник за значим принос в дейността на БНК ОМЕП.


четвъртък, 21 септември 2017 г.

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА ДЕТСКИ УЧИТЕЛ ОТ СЛИВЕН В МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС


       Г-жа Радостина Узунова, старши учител от Детска градина „Калина“ - гр. Сливен получи специалната награда на Български национален комитет към Световната организация за предучилищно образование ОМЕП в международен конкурс на тема: „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2017”. Г-жа Узунова участва в раздел „Добри практики“, категория: „Подготвителна група в детска градина като сподели опит за технологията на провеждане на педагогическа ситуация по образователно направление „Български език и литература“, на тема: „Играя със звукове и букви“, както и за постигнатия напредък на децата от различни етноси в резултат на целенасочената работа.
Конкурсът бе организиран от Синдиката на българските учители и Фондация „Устойчиво развитие за България” под патронажа на Министерството на образованието и науката.
Тържествената церемония по награждаване на участниците в конкурса се проведе в периода 26 - 31.08.2017 г. в СОК „Камчия“ на заключителната част на конкурса-семинар на тема „Развиваща и подкрепяща образователна среда - творчество, успеваемост, духовност”.
От град Сливен в националния форум се включиха: Татяна Терзиева - директор на ДГ „Калина“ - Сливен, Радостина Узунова - ст. учител, Здравка Кондева - помощник възпитател от детската градина и Светла Илчева - ст. начален учител от СУ „К. Константинов “ - Сливен. Участниците изразиха удовлетворението си от творческата атмосфера на форума и от създадените нови професионални контакти, от проведените дискусии и кръгла маса, от представянето на конкурсните разработки, номинирани за призови места.