петък, 17 юни 2016 г.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ „ИНВЕСТИРАНЕ В ДЕЦАТА - ПЕРСПЕКТИВА ЗА БЪДЕЩЕТО“
На 10 юни 2016 г. от 9.00 ч. в СУ “Св. Климент Охридски” - Зала 1, Ректорат, се проведе Национален форум „Инвестиране в децата - перспектива за бъдещето“, организиран от Факултет по начална и предучилищна педагогика при СУ “Св. Климент Охридски”, съвместно с Български национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП. На форума присъстваха Елиза Стефанова - зам.ректор на СУ „Св Климент Охридски“, Н.Цанев - зам.декан, доц. Емил Бузов - изпълнителен директор на фондация „Стъпка по стъпка“ и много педагози от страната. Приветствия до участниците във форума бяха поднесени от ръководството на СУ „Св Климент Охридски“, Синдиката на българските учители, МОН, неправителствени организации.
В пленарния доклад на тема: „Качественият детски учител - инвестиция в образованието на децата“ доц.д-р Розалина Енгелс – Критидис, представи интересни  резултати от проучване със студенти за представата им за качествата на детския учител.
Г-жа Кети Райкова - старши учител в ОДЗ „Елица“ - Сливен, член на Регионален комитет ОМЕП Сливен, представи на вниманието на присъстващите мини проект на методическо обединение „Педагогическо взаимодействие“. Докладът и презентацията към него на тема: „От малкото зрънце до топлия хляб“ предизвикаха интерес сред аудиторията. Идеята на този проект е децата да получат познания от различни сфери на живота, като същевременно се обогати познавателния им опит да откриват връзки в образователното съдържание по различните направления. Проектът, в който са включени педагози, които възпитават деца от всички възрастови групи, насочва към нравственото изграждане на децата и възможност за формиране на положително отношение към националните и културни ценности.
След изчерпване на дневния ред проф.д-р. Елена Русинова изказа сърдечна благодарност на гостите и участниците във форума и закри научното събитие.

С проф. д-р Елена Русинова

С доц. д-р Розалина Енгелс

вторник, 29 март 2016 г.

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦДГ № 7 "ДЕТСКИ СВЯТ" - ГР. НОВА ЗАГОРА

         
Отлично представяне на ЦДГ № 7 „Детски свят” – гр. Нова Загора в VІІІ Международен детски театрален фестивал по приказки на класиците  „Братя Грим”


    ЦДГ № 7 „Детски свят” - гр. Нова Загора, община Сливен, взе участие в VІІІ Международен детски театрален фестивал по приказки на класиците „Братя Грим”, който се проведе на 09.03.2016 г. в гр. Шумен. Детската градина представи рисунки по любими приказки и драматизация на приказката „Снежанка и седемте джуджета”.
  Децата от Трета подготвителна група „Мечо Пух” под ръководството на г-жа Румяна Дойчева, г-жа Таня Ананиева и на учителя по музика г-н Радостин Радев, се включиха в подготовката на декори, костюми и пресъздаването на приказката „Снежанка и седемте джуджета”.
 По регламент, обявен от организаторите, предварително бяха изпратени рисунките и постановката на запис. Г-жа  Ваня Спасова - директор на  ЦДГ №7 „Детски свят”, участва във фестивалния ден.Фестивалът се организира по инициатива на ЦДГ № 25 "Братя Грим" - гр. Шумен. Той стартира през 2002 г. като негова кръстница е тогавашната посланичка на Република Германия у нас Урсула Зайлер-Албринг. В началото започва като национален, а от четвъртото издание  е международен. Фестивалът се обогатява и развива непрекъснато - от третото издание към него има и съпътстваща международна изложба от детски рисунки, а от петото издание вече е не само по приказки на Братя Грим, а на класиците в областта на приказката, но запазва името на двамата бележити братя - писатели.
  След официалното откриване на Фестивалният ден, на две сцени, децата от различни детски градини от гр. Шумен, представиха своите постановки, а след обяд бяха представени постановките на участниците от страната и чужбина на запис в детските градини. Всички постановки бяха компилирани в общ диск, който бе  предоставен на ръководителите на групи.
  Закриването  се проведе в ДКТ "Васил Друмев", където ЦДГ № 7 „Детски свят”-  гр. Нова Загора бе наградена с грамота за отлично представяне от кмета на Община Шумен, грамота от областният управител на Шумен и от Музея „Братя Грим” в гр. Касел, Германия.
  ЦДГ № 7 „Детски свят” - гр.Нова Загора участва и в конкурса за детска рисунка на тема: „Пчелите по света”. На 09.03.2016г. бяха наградени две от децата и детската градина с почетна грамота за отлично представяне.

петък, 27 ноември 2015 г.

ЮБИЛЕЙНА СРЕЩА НА БНК ОМЕПВъв връзка с 30 годишнината на ОМЕП в България на 26 ноември във ФНПП - гр. София се проведе Юбилейна среща с представители на регионалните комитети от страната. Официални гости на събитието бяха: госпожа Радка Славова и проф. Иван Димитров - първите президенти на ОМЕП в България, проф. Димитър Гюров – декан на ФНПП, проф. Виолета Борисова – секретар на БНК, доц. д-р Розалина Енгелс, преподаватели от катедра Предучилищна педагогика. Проф. д-р Елена Русинова – председател на БНК ОМЕП приветства гостите и изказа удовлетворението си от инициативите на ОМЕП във връзка с 30 годишния юбилей, които отразяват достойно постиженията на организацията на национално и международно равнище. Проф. Елена Русинова изказа благодарност към ръководителите на образователни институции за подкрепата им за инициативите на ОМЕП и подчерта, че членовете на организацията в страната са дали своя достоен принос за очертаване на националните приоритети в предучилищното образование и неговото популяризиране в страните членки на Световната организация.
Радка Славова – първият председател на ОМЕП в България с вълнение сподели с участниците в срещата за създаването на организацията в България, за началото, за трудностите, предизвикателствата, вдъхновението. България е приета за член на Световната организация по предучилищно образование на 14 май 1985 година на заседание на ОМЕП в Мадрид след три годишен изпитателен период. Приоритет в дейността на Българския национален комитет е бил да се създадат съвременни  условия за развитие на децата от предучилищна възраст, грижата за благополучието им, защита на техните права, качествено образование, както и достъп на учителите до съвременни образователни технологии. Проф. Димитров  също подчерта огромното значение на членството на България в ОМЕП, което е дало тласък на научните работници в сферата на предучилищната педагогика за създаване на концепция за предучилищното образование – с нови възгледи и разбирания за ролята на ранното детство в цялостното развитие на личността.
Проф. Димитров, г-жа Радка Славова и проф. Русинова бяха отличени като почетни президенти на БНК ОМЕП с грамота, почетен знак и златна значка за своя ценен принос в създаването и развитието на организацията. Тя изрази своето задоволство от факта, че всички световни и европейски президенти на ОМЕП са посещавали нашата страна по различни поводи. „Това, което ни обединява в нашата работа са децата, творчеството и желанието ни за по-доброто им бъдеще“ - сподели също председателят на организацията.
С грамота и юбилейна марка на БНК ОМЕП  за своя принос в развитието на предучилищното образование бяха удостоени:  г-жа Йорданка Фандъкова - кмет на София, г-жа Ваня Кастрева - зам.министър на образованието и науката, г-жа Янка Такева - председател на СБУ, г-жа Ваня Трайкова - гл. експерт в МОН.
Дина Димитрова, старши експерт по ПВ в РИО - Сливен и председател на РК ОМЕП - Сливен, бе удостоена с грамота за забележителен принос в дейността на БНК ОМЕП и юбилейна марка. Ирина Дюлгерова, директор на ОДЗ „Елица“ - Сливен и Галина Николова, директор на ЦДГ „В. и Х. Папазян“ - Сливен, бяха наградени с грамота за активно и ползотворно сътрудничество в дейността на БНК ОМЕП и юбилейна марка.
Музикалният поздрав на студент от Катедра Музика и разрязването на юбилейната торта бе емоционален завършек на събитието. 

четвъртък, 4 юни 2015 г.

ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ"


         По повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, на тържествена церемония в 18. СОУ „Уилям Гладстон“ - гр. София, проф.д-р Тодор Танев, министър на образованието и науката и Ваня Кастрева, зам.-министър, връчиха почетното отличие „Неофит Рилски“ на учители и директори на детски градини и училища от цялата страна.
          Г-жа Йорданка Желязкова - старши учител по музика в ЦДГ „Вержин и Хаик Папазян”- гр. Сливен бе сред удостоените педагози от област Сливен с почетна грамота и значка за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на българското образование.

            Честита награда и признание за творческия труд!
четвъртък, 2 април 2015 г.

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ДЕТСКАТА ГРАДИНАНа 25 март 2015 г. в ОДЗ „Елица“ – гр. Сливен се проведе открита педагогическа практика с деца от подготвителна група за училище на тема: „Резилиансът – нов подход във възпитанието на човешката безопасност“. Добрата практика, за популяризиране на приложението на интерактивната дъска в образователния процес, е продължение на обучението, организирано от РИО – Сливен през м. януари 2015 г., на тема: „ИКТ в образователния процес с фокус върху дигиталните компетенции на учителя” с лектори доц. д-р Румяна Папанчева и доц. д-р Красимира Димитрова, преподаватели в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас. Практическата ситуация в детската градина проведе г-жа Валя Узунова. Целите бяха насочени към:
·        Формиране на резилианс (устойчивост) у децата при природни бедствия с помощта на модела: „Аз имам”, „Аз съм”, „Аз мога” за преодоляване на критични ситуации и опазване на здравето и живота като ценност.
·        Осъзнаване и осмисляне на правила за безопасност при природните бедствия наводнение, земетресение, пожар и гръмотевична буря за овладяване на емоциите: паника, страх и несигурност.
·        Прилагане на компютърни информационни технологии и работа с интерактивна дъска за стимулиране на резилианс у децата в предучилищна възраст.
Изграждането на адекватно поведение при бедствени ситуации е част от цикъла на обучение, който се провежда с децата по програмата „Бедствия, аварии и катастрофи“. Целта е в образователна среда да се развиват социалните умения за устойчивост, общуване и самоконтрол в житейски и природни кризи.
В обсъждането на параметрите на откритата практика участваха експертът по предучилищно възпитание в РИО - Сливен Дина Димитрова, директорът на ОДЗ „Елица“ Ирина Дюлгерова, 30 учители от детските градини в област Сливен, преминали  обучението, насочено към интегриране на технологии в детската градина чрез използване на софтуерен пакет от мултимедийни ситуации и работа с интерактивна дъска, както и други гости.
В хода на педагогическата ситуация учителите наблюдаваха как с помощта на компютърните информационни технологии и работа с интерактивна дъска може по достъпен и увлекателен начин да се реализират целите и постигнат очакваните резултати. Планираната игрово – познавателна ситуация даде възможност за споделяне и популяризиране на добри педагогически практики от взаимодействието с децата и успешната им подготовка за училище.
петък, 11 юли 2014 г.

Признание за детски градини на национален научен форумНа 10 юли 2014 г. в аулата на Софийски университет “Св. Климент Охридски“ се проведе научен форум на тема: „Равенство за устойчивост на ценностите на предучилищното образовaние”. Националният форум се организира от СУ “Св. Кл. Охридски“ - Факултет по начална и предучилищна педагогика и Български национален комитет  ОМЕП - Световна организация по предучилищно образование.
Научното събитие беше почетено от д-р Маги Коонг – Президент на Световната организация по предучилищно образование ОМЕП и д-р Нектариос Стелакис – Президент на ОМЕП за Европа, по покана на председателя на БНК ОМЕП в България проф. д-р. Елена Русинова. Официални гости на форума бяха: проф. дпн Албена Чавдарова – заместник-ректор на СУ “Св. Кл. Охридски“, г-жа Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители, г-жа Ваня Трайкова – гл. експерт в МОН, народни представители, представители от академичната общност и неправителствени организации, експерти от РИО в страната, учители от различни региони. От Сливен участие взеха Дина Димитрова – ст. експерт по предучилищно възпитание в РИО-Сливен, Ирина Дюлгерова – директор на ОДЗ „Елица“-Сливен и Ася Костова - учител в ОДЗ „Елица“, докторант в СУ ”Св. Климент Охридски”, ФНПП, катедра „Специална педагогика”
Д-р Маги Коонг представи на многобройната аудитория вижданията на Световната организация по предучилищно образование ОМЕП по въпросите на осигуряването на равен старт на децата и училищната готовност. Маги Коонг беше облякла специална национална дреха, на която бяха изрисувани играещи деца от родината й Китай и по този начин те символично присъстваха в залата.
Пленарният доклад на д-р Нектариос Стелакис – президент на ОМЕП за Европа насочи вниманието към актуалната тема за гражданските умения в предучилищното образование чрез критична грамотност.
С доклад и презентация на тема: „Равенството в правата на всички деца на образование според българското нормотворчество – от демократичната традиция до съвременното законодателство“, Ася Костова от Сливен представи на вниманието на присъстващите развитието на  правото на образование от традиционните и обичайни практики в предмодерното общество до идеята „Образование за всички!”.
Ръководството на БНК и лично професор Елена Русинова дадоха много висока оценка за работата на Регионален комитет - Сливен за всички устойчиви инициативи и проведени дейности за благополучието на децата и за популяризиране ценностите на предучилищното образование. За участието на ЦДГ „В. и Х. Папазян“ и ОДЗ „Елица“ в международен проект на тема: „Равенство за устойчивост“, на представителите от Сливен, бяха връчени грамоти и златни значки на Световната организация по предучилищно образование ОМЕП. Това е изключителна чест и гордост за всички детски градини в нашия град!