петък, 30 април 2010 г.

АКО ИМАШ, ТИ СИ НЯКОЙ?

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН
РЕГИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ –
ОМЕП – СЛИВЕН

ОБЯВЯВАТ
ОСМИ РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ – ТВОРЦИ

НА ТЕМА

АКО ИМАШ, ТИ СИ НЯКОЙ?

по случай Европейската година за борба с бедността и социалното изключване

Конкурсът е за:
Есе, поезия, разказ

Целта на конкурса е насърчаване развитието на творческия потенциал на всеки учител и стимулиране на себеизразяването чрез използване на словото.
Желателен обем на текстовете – до две машинописни страници, формат А4.
Най – добрите творби ще бъдат публикувани в печатни или Интернет - издания и отличени от жури с грамота и предметни награди.
Срок за предаване на материалите – 05. 05. 2010 г /стая 58/ в РИО –Сливен
Резултатите ще бъдат обявени до 31 май, 2010 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар