четвъртък, 1 март 2012 г.

С грижа за децата

На 24. 02. 2012 г. се проведе Общо годишно събрание на БНК–ОМЕП към Световната организация по предучилищно образование ОМЕП в СУ „Св. Климент Охридски”, ФНПП - София, при следния дневен ред:
• Отчет за дейността на БНК – ОМЕП за 2011 г.;
• Приемане на годишните отчети на РК и БНК – ОМЕП за 2011г.;
• Приемане отчета на Ревизионната комисия;
• Приемане отчета на контролна комисия;
• Организационни въпроси и обмен на информация;
• Актуални задачи на БНК-ОМЕП за 2012г.

На срещата присъстваха представители от различни региони. От Сливен участие взеха Дина Димитрова и Ирина Дюлгерова. Ръководството на БНК и лично проф. Елена Русинова в своя отчетен доклад даде много висока оценка за работата на Регионален комитет - Сливен за всички устойчиви инициативи, проведени творчески конкурси и участия с доклади в национални конференции. Бяха обсъдени и предстоящи национални и регионални събития, свързани с отбелязването на 130 години от създаването на първата детска градина в гр. Свищов. Беше отчетено, че в гр. Сливен всички детски градини са колективни членове на ОМЕП, членовете притежават членска карта, която удостоверява принадлежността им към Световната организация за обучение на деца в ранна детска възраст.
От името на РК - Сливен г-жа Д. Димитрова подари картички и мартенички, изработени от деца и учители от сливенски детски градини, по случай предстоящия празник – Първи март, на ръководството на БНК-ОМЕП проф. Елена Русинова, на проф. Виолета Борисова и на доц. Тотко Татьозов.Няма коментари:

Публикуване на коментар