вторник, 8 юни 2010 г.

„Образование за устойчиво развитие - бъдеще за децата от днес”

На 7 юни 2010 г в Аулата на СУ “Св. Кл. Охридски” се проведе Национална конференция на ОМЕП.Регионален комитет Сливен бе представен от старши учител Илияна Петрова от ЦДГ "Синчец".Тя участва с доклад и презентация на тема "УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЕКТ В ЦДГ„СИНЧЕЦ”".