петък, 8 юли 2022 г.

Четиринадесета национална научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка"

 

През настоящата година се навършват 140 години от откриването на първата детска градина Детинска мъдрост“ в гр. Свищов, което бележи началото на развитието на системата на предучилищното образование в България. Конференцията се организира от Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието - Велико Търново в периода 04-05. юли 2022 г.

Националната конференция беше открита с поздрав от децата на град Велико Търново. В рамките на програмата бяха включени разнообразни събития: представяне на педагогически практики от учители, поднасяне на цветя на плочата на Никола Живков в гр. Свищов, участие в „Ателиета“, представени от децата от детските градини в гр. Свищов, обмяна на опит между колеги от детските градини в цялата страна.

Всички участници, които представиха педагогически практики, получиха по един ценен екземпляр от първото методическо ръководство за възпитание и обучение на децата от раждането им до 7-годишна възраст, създадено от Никола Живков.

Участници в националната научно-практическа конференция по предучилищно образование "Водим бъдещето за ръка" от Сливен бяха: Дина Димитрова - старши експерт по предучилищно образование в РУО-Сливен, Надя Стоянова - главен учител и Донка Василева - старши учител от ДГ „Елица“, които споделиха своя професионален опит с интересни педагогически практики по образователно направление "Околен свят".

Официални гости на научното събитие бяха Ваня Георгиева – държавен експерт в МОН, проф. д-р Елена Русинова – почетен председател на БНК-ОМЕП, представители на академичната общност в гр. Велико Търново и на институции, началника на РУО-Велико Търново, експерти от РУО в страната, директори на детски градини, учители, социални партньори, служители от Националния музей на образованието в Габрово и др.

За финал на конференцията, участниците имаха възможност да се насладят на аудиовизуалния спектакъл „Царевград Търнов - звук и светлина” – една неповторима

атракция, превърнала се в своеобразна емблема на града.


 

Юбилеен национален научен форум с международно участие „140 години предучилищно образование в България: „Постижения и хоризонти“

            На 23 и 24 юни,2022 г в София, Българският национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП проведе Юбилеен национален научен форум с международно участие „140 години предучилищно образование в България: „Постижения и хоризонти“.

На форума, който се проведе в СУ „Св .Климент Охридски“ участваха европейският президент на ОМЕП ас.д-р Адрияна Вишнич-Йевтич, проф. Мерседес Майол Ласал – международният президент на ОМЕП /онлайн/, проф. Елена Русинова – почетен председател на БНК ОМЕП, проф. Розалина Енгелс – председател на БНК ОМЕП, проф. дн Радослав Пенев – ръководител на катедра „Предучилищна и медийна педагогика“, ФНОИ, СУ, представители на академичната общност на СУ „Св .Климент Охридски“ , представители на Министерство на образованието и науката, УНИЦЕФ, СУ „Св. Климент Охридски”, Синдикат на българските учители, Държавна агенция за закрила на детето, Българска асоциация на частните училища, експерти от РУО, директори, учители.

Форумът беше открит от - проф. дпн Милен Замфиров – декан на ФНОИ, СУ  и проф. дн Розалина Енгелс-Критидис – председател на БНК – ОМЕП /, след което официалните гости на форума отправиха приветствия към участниците.

Връчени бяха тържествено наградите от конкурса за детска рисунка „Моята любима детска градина“, организиран от Българския национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП и Регионален комитет на ОМЕП в гр. Сливен по случай 140-годишнината от откриването на първата детска градина в България.

Пленарни доклади в началото на научния форум поднесоха: проф. Мерседес Майол Ласал, Университет в Буенос Айрес, Аржентина, световен президент на ОМЕР (видеолекция на английски език със субтитри на български) на тема „ Човешкото право на образование в ранна и предучилищна възраст: ключови подходи, осигуряващи неговото реализиране“;  ас. д-р Адрияна Вишнич-Йевтич, Университет в Загреб, Хърватска, европейски президент на ОМЕР на тема „Предучилищното образование – пътят към равенството в един неравен свят“ и проф. д-р Елена Русинова-Бахудейла, СУ „Св. Климент Охридски“, експредседател на Българския национален комитет за предучилищно образование ОМЕП и почетен член на Световната организация ОМЕР „Образователни ценности, съхранени и обогатени във времето“.

Фурумът протече в 6 конферентни сесии в следните направления:

Ключови концептуални и нормативни аспекти на предучилищното образование в България;

Исторически ракурси на предучилищното образование в България;

Проекции на педагогическото взаимодействие: образователни акценти, грамотност, среда и партньорства;

Приобщаващи образователни взаимодействия в детската градина;

Педагогическото взаимодействие в детската градина: споделен професионален опит;

Добри практики в детската градина.

Участие от  РК ОМЕП Сливен във форума взеха г-жа Дина Димитрова – старши експерт по предучилищно образование в РУО Сливен,  Белгин Юмерова, психолог в ДГ „Елица“, гр. Сливен представи своя практически опит на тема „Използване на социалните и емоционални умения на децата със специални образователни потребности за развитие на самоувереност и самочувствие“, Даниела Ангелова, учител, и Денка Стратиева, старши учител в ДГ „Зорница“, гр. Сливен, които представиха „Вкусно и полезно“ – мини проект в детската градина за изграждане на здравословен начин на живот у децата.

След дискусиите и  обобщенията, Научният и организационен комитет на Юбилейния форум изказа благодарност към всички участници с доклади, както и към доброволците, включени в различни етапи от подготовката на събитието.