понеделник, 14 декември 2020 г.

С творчески дух – за качествено продължение на дейностите в предучилищното образование

 


На 12.12.2020 г. се проведе неприсъствено онлайн отчетно - изборно общо събрание на Български национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП https://omep-bg.org/ към Световната организация ОМЕП в платформата Zoom. По решение  на Управителния съвет (УС), събранието се проведе чрез регионално представителство на колективните членове в лицето на председателите на Регионалните комитети на БНК - ОМЕП и членовете на УС от всеки регион. 

На срещата бяха обсъдени и приети доклад за дейността на БНК - ОМЕП за 2019 г., отчет на контролния съвет и актуалните задачи на БНК-ОМЕП за 2020 - 2021 г.

Проф. д-р Елена Русинова направи обзор на дейностите и инициативите на БНК-ОМЕП през 2019 г., които очертават стратегията на сдружението за сътрудничество с партниращи институции и организации: МОН, ДАЗД, УНИЦЕФ, ЮНЕСКО, НМД, СБУ, БИУР, СУ „Св. Климент Охридски”, РУ „Ангел Кънчев“, Общини и др., в целите на образованието за устойчиво развитие на обществото, приоритетно на младото поколение:

·        Национална кръгла маса на БНК-ОМЕП по случай 30 годишен юбилей от приемането на Конвенцията за правата на децата на тема: „Гласът на детето: доверие, разбиране, подкрепа”;

·        Участие на директори и учители в 12-та научно-практическа конференция на МОН „Водим бъдещето за ръка“, 15-17 април, Русе;

·        Участие на членове на Регионалните комитети в Национална конференция за четенето 2019, 31 юли - 2 август, Велико Търново;

·        Председателят на БНК-ОМЕП взе участие в два форума на Балкански Институт за Устойчиво развитие - БИУР, в идеята за разработване на програма за устойчиво образование, съответно целите на ООН.

·          Участието на председателя на БНК-ОМЕП в дискусия по законодателни  предложения за предучилищното образование, по покана на Института за устойчиво развитие на правото - оценяваме като  конструктивно действие за сътрудничество;

·        Проф. д-р Елена Русиновa участва онлайн в Европейската асамблея на 30 септември 2020 г.;

·        Участие в многогодишен проект на тема: „Образование за устойчиво развитие”. През 2019 г. в проектите „Гласът на детето” и „Нарисувай своите права” участваха много учители и деца от всички Регионални комитети в страната, вкл. от Сливен. Вторият проект - конкурс завърши през м. октомври 2020 г. Рисунките на децата са публикувани на сайта на БНК-ОМЕП. Проф. д-р Елена Русинова подчерта, че взаимодействието със световната организация  ОМЕП е постоянно и значимо за БНК -ОМЕП с възможностите за обмен на идеи и педагогически практики на световно равнище. Ежегодните Европейска и Световна Асамблея са научни трибуни, заредени с оптимизъм и постижения в грижата и образованието на децата в 72 страни – членки на ОМЕП. „Щастливи сме, че световни и европейски президенти бяха наши гости в България, което е особено стимулиращ фактор за членовете ни“ - сподели проф. Русинова. С много топлота и с присъщата си непринуденост тя изказа личната си удовлетвореност от високото качество на омепските творци и сърдечно благодари на председателите, ръководствата и всеки един член на комитетите, на преподавателите от ВУЗ, специалистите – хора, които са перспективната гарантираност и гордост на БНК-ОМЕП: „Благодаря ви, че 20 години бяхме заедно стожери на ОМЕП в България, а сега- „зелена“ улица за новото ръководство, в динамиката на предизвикателства, но с устойчивост на ценностите в образованието и живота!“ Висока и мотивираща бе оценката за активността и съдържателната работа на детските градини в РК - ОМЕП – Сливен.

С явно  гласуване  чрез видео-конферентна връзка в платформата Zoom във връзка с избора на нов управителен съвет бяха единодушно приети предложените членове. Член на УС от Регионален комитет – Сливен е Ирина Дюлгерова, директор на ДГ „Елица“ – Сливен.

Дългогодишният почетен председател на БНК - ОМЕП проф. д-р Елена Русинова предложи за свой достоен заместник проф. дп Розалина Енгелс – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“.

Всички участници поздравиха проф. Русинова за това, че с емблематичната си всеотдайност ни показва непрекъснато как трябва да се работи в името на една кауза – в името на децата и тяхното образование, възпитание и грижа, в защита правата на учителите в предучилищното образование.

Искрени поздравления и пожелания за творческо дръзновение получи новият председател на Българския национален комитет за предучилищно образование - ОМЕП проф. дп Розалина Енгелс.

сряда, 4 септември 2019 г.

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА „УТРИННА ПРИКАЗКА"|
На 26.  и 27. август 2019 г. Регионално управление на образованието – Сливен бе домакин на методическа работна среща за разширяване прилагането на педагогическа практика „Утринна приказка“.
Наши скъпи гости бяха г-жа Ваня Георгиева – държавен експерт в Министерство на образованието и науката и знаковите ръководители на проекта - проф. д-р Даниела Тасевска и доц. д-р Емил Бузов.
В обучението по прилагане на адаптационния модел за съвместна работа на педагози и родители в периода на постъпване на децата в детска градина се включиха директори и учители от нови детски градини:  ДГ „Божур“ – Сливен, ДГ „Еделвайс“ – Сливен и ДГ „Слънчице“ – гр. Нова Загора. Те бяха методически подпомогнати от научните ръководители, както и от своите колеги от детските градини, които вече имат опит и самочувствие по качественото прилагане на практиката: ДГ „Елица“ – Сливен, ДГ „Зорница“ – с. Гавраилово и ДГ „Детски свят“ – гр. Нова Загора.
Педагозите се запознаха с методическите насоки за работа по педагогическа практика „Утринна приказка“ във втора възрастова група като целеполагащ модел, водещ до развитие на умения за правилно определяне на целите, за прилагане на методи на обучение и стратегии на преподаване и за оптимално планиране на времето.
Единодушни сме в мнението, че на следващата междинна среща със съмишлениците в идеята, ще има какво да разкажем и с какво да се похвалим.
вторник, 23 април 2019 г.

Дейности на Българския национален комитет за предучилищно образование ОМЕП
На 12 април 2019 г. в София се проведе общо отчетно събрание на Българския национален комитет за предучилищно образование ОМЕП https://omep-bg.org/ към Световната организация ОМЕП. Събранието премина при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на БНК - ОМЕП за 2018 г.;
2. Приемане на годишните планове на БНК - ОМЕП за 2019 г.;
3. Организационни въпроси и обмен на информация за световните инициативи на ОМЕП.
В началото, общото събрание, което се проведе в ДГ №90 „Веса Паспалеева“ – София, тържествено беше открито с поздрав от децата от детската градина. Домакин на срещата беше Катя Йорданова - председател на Регионален комитет  - София,  директор на ДГ "Веса Паспалеева". Със специална церемония  бяха приети нови кандидати за членове на ОМЕП.
Проф. Елена Русинова – председател на БНК – ОМЕП, направи обзор на дейностите в регионалните комитети и прочете отчетния доклад за дейността на организацията, който всяка година се изпраща в централата на Световната организация. Тя изказа задоволство от проведените многобройни инициативи в РК – Сливен, София, Плевен и Перник. Присъстващите бяха запознати с финансовия отчет на БНК и отчета на контролната комисия.
Проф. Русинова зарадва участниците в срещата със съобщението, че по време на Световната Асамблея в Прага през юни 2018г. тя е избрана за почетен член на Световната организация ОМЕП. Проф. Русинова сподели, че световните тенденции по отношение на децата са за глобално образование на децата – да се дава равен старт на всички деца, независимо къде се намират по света. Предстои Европейска конференция в Лисабон, 16-18 май 2019 г. и Световна асамблея в Панама, 22-26 юли, 2019 г. Професор Русинова сподели, че г-н Нектариус Стелакис – президент на ОМЕП за Европа, е кандидат за президент на Световната организация за предучилищно образование и българската организация подкрепя тази кандидатура.
Предстои стартирането на европроект „Гласът на децата“ – доверие, разбиране, подкрепа (юни-октомври, 2019 г). Председателят на БНК - ОМЕП прикани членовете на организацията да предложат какво може да се включи в тази тема.
В края на общото събрание любезните домакини подариха на гостите сувенири с креативно послание към членовете на БНК - ОМЕП. Проф. Русинова пожела на всички нови творчески успехи, да продължават активно да се включват във всички форуми, конференции, кръгли маси, чествания на Световните дни от календара на ОМЕП.
От РК ОМЕП – Сливен на срещата присъстваха Ирина Дюлгерова – директор на ДГ „Елица“ – Сливен и Галина Николова – директор на ДГ „В. и Х. Папазян“ – Сливен.четвъртък, 10 януари 2019 г.

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА“В периода 29 - 31 октомври 2018 г. в гр. Шумен се проведе Единадесетата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”, организирана от Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Шумен, със съдействието на Община Шумен.
Добри практики от област Сливен представиха: Виолета Петрова – ст. учител в ДГ „Зорница” – гр. Сливен на тема: „Социализиране на децата от различните етноси в масовата група на детската градина“ и Ганка Саръмова – ст. учител в ДГ „Слънчице” – гр. Нова Загора на тема: „Влиянието на българския фолклор за възпитаване в ценности“.
Участие в дискусиите по секции взеха Дина Димитрова – ст. експерт по предучилищно образование в РУО – Сливен, Йорданка Стефанова – директор на ДГ „Зорница“ – Сливен,
Ваня Спасова – директор на ДГ „Детски свят“ – Нова Загора и Цвета Станева – директор на ДГ „Слънчице“ – Нова Загора.
Конференцията бе открита с концертна програма на талантливи деца, бяха осъществени педагогически визити в детските градини, бяха дискутирани управленски и педагогически въпроси в работата по тематични направления, бе проведена работна среща от г-жа Ваня Трайкова – държавен експерт в МОН с експертите от РУО в страната. В рамките на националното събитие се проведе и среща с областния управител на област Шумен, който представи приоритетите и предизвикателствата в сферата на образованието и на социалните услуги.
В края на тридневния форум научните ръководители представиха обобщени резултати от обсъждането по секции на вниманието на педагогическите специалисти, на представителите на МОН, РУО, академичните среди и на общините.
Докладите и презентациите на участниците са публикувани в електронен сборник (диск).