четвъртък, 3 февруари 2011 г.

Водим бъдещето за ръка

Министерството на образованието, младежта и науката и РИО -Стара Загора Ви канят да вземете участие в Четвъртата научно-практическа конференция "Водим бъдещето за ръка". Конференцията ще се проведе в гр.Стара Загора от 31 март до 2 април 2011 година.
Подробна информация за формите на участие и изискванията за участие с доклад може да прочетете на адрес http://www.mon.bg/news-home/