понеделник, 8 ноември 2010 г.

Награда "Константин Величков" 2010 по повод 1 ноември - Ден на народните будители

С ежегодната награда „Константин Величков” Министерството на образованието, младежта и науката” удостои 8 учители от цялата страна за високи постижения в професионалната дейност и принос в развитието на образователното дело.
В раздел „Работа с деца със специални образователни потребности” МОМН отличи
СТЕФКА ВЕЛИКОВА – старши учител в Целодневна детска градина „Зорница” /помощни групи/ - гр. Сливен.
Наградата бе връчена на българските учители на специална церемония в МОМН от министъра на образованието, младежта и науката. В своето вълнуващо слово г-жа Великова сподели: „Естеството на моята работа е такова, че работя с деца с увреждания в детската градина. Единствено се моля на Господ да ми дава здраве и сили, за да мога да продължа да помагам на тези деца”.
Споделяме от сърце радостта от удостояването на г-жа Стефка Великова с високото признание!