понеделник, 5 март 2012 г.

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН
ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕГИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ –
ОМЕП – СЛИВЕН

О Б Я В Я В А Т

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

на тема

ДЕТИНСКА МЪДРОСТПо случай 130 годишнина от откриването на първата детска градина в България

В конкурса могат да участват деца от детските градини в област Сливен.
Целта на инициативата е да стимулира развитието на творческия потенциал на всяко дете: дарби, заложби и креативност; да съхрани ценностите на детството, съчетавайки традициите и достиженията на съвременното предучилищно възпитание.
Форматът на рисунките да бъде А4, а използваните техники – бои, флумастери, пастели и други. Рисунките да се представят до 5 април 2012 г. пред художествен съвет, избран във всяка детска градина, който след вътрешен конкурс ще оцени творбите и ще присъди награди.
Всяка детска градина представя по 3 рисунки за виртуалната изложба в Интернет /detskigradinisliven.blogspot.com/. Отличените рисунки да бъдат предварително сканирани. Интернет-страницата е достъпна и в сайта на РИО – Сливен, раздел „Детски градини”.
С творбите на децата във всички детски градини в дните преди Великден от 9 до 12 април ще бъде организирана благотворителна изложба – базар с цел подпомагане на деца със специални образователни потребности и деца от социално слаби семейства, посещаващи детската градина. В експозицията ще бъдат изложени и продукти на детското творчество, свързани с предстоящите Великденски празници: сувенири, картички и други.
Със средствата, събрани от благотворителната инициатива, ще бъдат закупени материали за стимулиране на въображението и уменията на децата в областта на изкуствата.

четвъртък, 1 март 2012 г.

С грижа за децата

На 24. 02. 2012 г. се проведе Общо годишно събрание на БНК–ОМЕП към Световната организация по предучилищно образование ОМЕП в СУ „Св. Климент Охридски”, ФНПП - София, при следния дневен ред:
• Отчет за дейността на БНК – ОМЕП за 2011 г.;
• Приемане на годишните отчети на РК и БНК – ОМЕП за 2011г.;
• Приемане отчета на Ревизионната комисия;
• Приемане отчета на контролна комисия;
• Организационни въпроси и обмен на информация;
• Актуални задачи на БНК-ОМЕП за 2012г.

На срещата присъстваха представители от различни региони. От Сливен участие взеха Дина Димитрова и Ирина Дюлгерова. Ръководството на БНК и лично проф. Елена Русинова в своя отчетен доклад даде много висока оценка за работата на Регионален комитет - Сливен за всички устойчиви инициативи, проведени творчески конкурси и участия с доклади в национални конференции. Бяха обсъдени и предстоящи национални и регионални събития, свързани с отбелязването на 130 години от създаването на първата детска градина в гр. Свищов. Беше отчетено, че в гр. Сливен всички детски градини са колективни членове на ОМЕП, членовете притежават членска карта, която удостоверява принадлежността им към Световната организация за обучение на деца в ранна детска възраст.
От името на РК - Сливен г-жа Д. Димитрова подари картички и мартенички, изработени от деца и учители от сливенски детски градини, по случай предстоящия празник – Първи март, на ръководството на БНК-ОМЕП проф. Елена Русинова, на проф. Виолета Борисова и на доц. Тотко Татьозов.