понеделник, 21 март 2011 г.

ПРОТЕГНАТА РЪКА - МИЛИОН ЧУДЕСА


РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН
ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕГИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ –
ОМЕП – СЛИВЕН

О Б Я В Я В А Т

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

на тема

ПРОТЕГНАТА РЪКА - МИЛИОН ЧУДЕСА
По случай Европейската година на доброволчеството

В конкурса могат да участват деца от детските градини в област Сливен. Целта на инициативата е да провокира детската вяра, че малко е нужно, за да се случат милион чудеса, да няма болни, изоставени и бедни деца. Всяко дете може да бъде благородният рицар или красивата принцеса и да извърши истински подвиг по начин, близък на неговото ежедневие - с красиви рисунки, картички, сувенири и добри обноски да зарадва и да помогне на своите приятели в нужда.
Форматът на рисунките да бъде А4, а използваните техники – бои, флумастери, пастели и други. Рисунките да се представят до 15 април пред художествен съвет, избран във всяка детска градина, който след вътрешен конкурс ще оцени творбите и ще присъди награди.
Всяка детска градина представя по 3 рисунки за виртуалната изложба в Интернет /detskigradinisliven.blogspot.com/. Отличените рисунки да бъдат предварително сканирани. Интернет-страницата е достъпна и в сайта на РИО – Сливен, раздел „Детски градини”.
С творбите на децата във всички детски градини в дните преди Великден от 18 до 21 април ще бъде организирана благотворителна изложба – базар с цел подпомагане на деца със специални образователни потребности и деца от социално слаби семейства, посещаващи детската градина. В експозицията ще бъдат изложени и други продукти на детското творчество, свързани с предстоящите Великденски празници: сувенири, картички и други.
Със средствата, събрани от благотворителната инициатива, ще бъдат закупени материали за стимулиране на въображението и уменията на децата в областта на изкуствата.

сряда, 9 март 2011 г.

Общо годишно събрание на БНК ОМЕП


На 18. 02. 2011 г. се проведе Общо годишно събрание на БНК – ОМЕП към Световната организация по предучилищно образование ОМЕП от 10 ч. в СУ „Св. Кл. Охридски”, ФНПП - София, при следния дневен ред:
• Отчет за дейността на БНК – ОМЕП за 2010 г.;
• Приемане на годишните планове на РК и БНК – ОМЕП за 2011 г.;
• Приемане отчета на Ревизионната комисия;
• Организационни въпроси и обмен на информация;
• Актуални задачи на БНК - ОМЕП 2011 година

На събранието присъстваха представители от различни региони. От Сливен участие взеха Дина Димитрова и Ирина Дюлгерова. Ръководството на БНК и лично професор Елена Русинова в своя отчетен доклад даде много висока оценка за работата на Регионален комитет - Сливен за всички устойчиви инициативи и проведени дейности: виртуална великденска изложба, бюлетин ОМЕП, наличие на интернет – страница /блог/ на детските градини в гр.Сливен, конкурс за учители-творци, участия с доклади в национални конференции. Беше отчетено, че в гр.Сливен всички детски градини са колективни членове на ОМЕП, всички членове притежават членска карта, която удостоверява членството им в Световната организация за обучение в ранна детска възраст. Бе обърнато специално внимание на Световната декларация за правото да се учи чрез игра и радостта от нея, приета по време на световната среща на ОМЕП и конгреса в Гьотеборг, Швеция през август 2010 г.