вторник, 18 юни 2013 г.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ „УЧИТЕЛЯТ В ИНОВАЦИИТЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“


На 7 юни 2013 г в СУ “Св. Климент Охридски“ се проведе национален форум на тема: „Учителят в иновациите на предучилищното образование“. Форумът се организира от Българския национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП, съвместно със СУ “Св.Климент Охридски“. Събитието уважиха проф.д-р Елена Русинова, председател на ОМЕП, проф. д.п.н. Виолета Борисова, Радка Славова – първият председател на ОМЕП в България, доц.д-р Данка Щерева, гл.ас.М.Сотирова от Софийски университет, много директори, учители, представители на медии, институции и неправителствени организации от София и от цялата страна.
Националният форум беше открит от проф. д-р Е. Русинова. Приветствие поднесе основателката на ОМЕП в България и първи председател на организацията г-жа Радка Славова.  С доклади и презентации участваха 24 лица.
Регионален комитет - Сливен беше представен от Ася Костова – учител в ОДЗ „Елица“. Г-жа Костова участва с доклад и презентация на тема: ‚Иновативни подходи за работа с родители на деца със СОП в детската градина“. Темата насочва вниманието към въвеждането на интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности като едно от значимите законодателни нововъведения в българското образование. Това води до  създаване на нова образователна среда, прилагане на нови стилове на обучение,  специална подготовка на учителите, нов дизайн на обучението и в много от случаите нова архитектурна и технологична /подкрепяща/ среда. В разработката беше представен опит от  прилагане на целенасочени иновативни методи  за работа с родители на деца със специални образователни потребности за включване на децата в системно ресурсно подпомагане. Презентацията на Ася Костова предизвика голям интерес сред останалите участници във форума.