четвъртък, 21 септември 2017 г.

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА ДЕТСКИ УЧИТЕЛ ОТ СЛИВЕН В МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС


       Г-жа Радостина Узунова, старши учител от Детска градина „Калина“ - гр. Сливен получи специалната награда на Български национален комитет към Световната организация за предучилищно образование ОМЕП в международен конкурс на тема: „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2017”. Г-жа Узунова участва в раздел „Добри практики“, категория: „Подготвителна група в детска градина като сподели опит за технологията на провеждане на педагогическа ситуация по образователно направление „Български език и литература“, на тема: „Играя със звукове и букви“, както и за постигнатия напредък на децата от различни етноси в резултат на целенасочената работа.
Конкурсът бе организиран от Синдиката на българските учители и Фондация „Устойчиво развитие за България” под патронажа на Министерството на образованието и науката.
Тържествената церемония по награждаване на участниците в конкурса се проведе в периода 26 - 31.08.2017 г. в СОК „Камчия“ на заключителната част на конкурса-семинар на тема „Развиваща и подкрепяща образователна среда - творчество, успеваемост, духовност”.
От град Сливен в националния форум се включиха: Татяна Терзиева - директор на ДГ „Калина“ - Сливен, Радостина Узунова - ст. учител, Здравка Кондева - помощник възпитател от детската градина и Светла Илчева - ст. начален учител от СУ „К. Константинов “ - Сливен. Участниците изразиха удовлетворението си от творческата атмосфера на форума и от създадените нови професионални контакти, от проведените дискусии и кръгла маса, от представянето на конкурсните разработки, номинирани за призови места.