четвъртък, 21 септември 2017 г.

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА ДЕТСКИ УЧИТЕЛ ОТ СЛИВЕН В МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС


       Г-жа Радостина Узунова, старши учител от Детска градина „Калина“ - гр. Сливен получи специалната награда на Български национален комитет към Световната организация за предучилищно образование ОМЕП в международен конкурс на тема: „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2017”. Г-жа Узунова участва в раздел „Добри практики“, категория: „Подготвителна група в детска градина като сподели опит за технологията на провеждане на педагогическа ситуация по образователно направление „Български език и литература“, на тема: „Играя със звукове и букви“, както и за постигнатия напредък на децата от различни етноси в резултат на целенасочената работа.
Конкурсът бе организиран от Синдиката на българските учители и Фондация „Устойчиво развитие за България” под патронажа на Министерството на образованието и науката.
Тържествената церемония по награждаване на участниците в конкурса се проведе в периода 26 - 31.08.2017 г. в СОК „Камчия“ на заключителната част на конкурса-семинар на тема „Развиваща и подкрепяща образователна среда - творчество, успеваемост, духовност”.
От град Сливен в националния форум се включиха: Татяна Терзиева - директор на ДГ „Калина“ - Сливен, Радостина Узунова - ст. учител, Здравка Кондева - помощник възпитател от детската градина и Светла Илчева - ст. начален учител от СУ „К. Константинов “ - Сливен. Участниците изразиха удовлетворението си от творческата атмосфера на форума и от създадените нови професионални контакти, от проведените дискусии и кръгла маса, от представянето на конкурсните разработки, номинирани за призови места. 


вторник, 20 юни 2017 г.

Национален форум по случай 135-години предучилищно образование в БългарияНа 05 юни 2017 г. от 10.00 ч. в СУ “Св. Климент Охридски” - Зала 2 на Ректората, се проведе Национален форум „Предучилищното образование с перспективни цели и изпреварващи практики - за днешното и следващите поколения“, организиран от Факултет по начална и предучилищна педагогика при СУ “Св. Климент Охридски”, съвместно с Български национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП. На форума присъстваха доц. д-р Елиза Стефанова - зам.ректор на СУ „Св Климент Охридски“, доц. д-р Николай Цанев - зам.декан, д.ик.н. Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители, проф. д-р Виолета Борисова, Мария Каменова - председател на Българската асоциация на частните училища, представители от УНИЦЕФ, Регионално управление на образованието - София-град и други, както и много педагози от страната. Приветствия до участниците във форума бяха поднесени от ръководството на СУ „Св Климент Охридски“, Синдиката на българските учители, МОН, неправителствени организации.
По време на провеждането на Националния форум в Централното фоайе на Ректората на Софийския университет бе открита фотоизложба посветена на Пенка Милева Касабова (1901 – 2000 г.) - българска учителка, сестра на Гео Милев. Касабова е завършила (1928) Националния колеж за предучилищно възпитание в Евънстън край Чикаго, САЩ, била е директор на американската детска градина в София. Организаторът на изложбата поднесе своите благодарности на проф. д-р Русинова и прикани аудиторията да разгледа фотосите.
Д.ик.н. Янка Такева връчи на проф. д-р Елена Русинова статуетка за приноса ú в предучилищното образование.
Проф. д-р Елена Русинова приветства присъстващите, сподели своите идеи за визията и мисията на предучилищното образование насочено към днешното, и следващите поколения.
В рамките на форума бяха обявени резултатите от конкурса на БНК – ОМЕП  за детско творчество „Обичта на детето” и се връчиха награди на победителите. Голямата награда от конкурса получи Анелия Иванова – ДГ „Елица“ - гр. Сливен. Първата награда също е за сливенско дете – Мартин Костов от ДГ „Детство“, 3-та награда получи Никол Колева - ДГ „Елица“ - гр. Сливен. Малките сливенски художници бяха отличени с много поощрителни награди и грамоти за децата от ДГ “Зорница“, ДГ „Елица“, ДГ „Теменуга“, ДГ „Детство“. Активни участници в конкурса за детско творчество бяха и децата от ДГ „Синчец“ – Сливен и ДГ „В. и Х. Папазян“ – Сливен. Отбелязано беше и българското участие във Фотоконкурса на Световната организация ОМЕП „Децата в света и света в децата”, като се обявиха резултатите.
Мирослава Митева - Тенева учител в ДГ „Елица“ – Сливен, член на Регионален комитет ОМЕП - Сливен, представи на вниманието на присъстващите образователен проект на методическо обединение „Педагогическо взаимодействие“. Докладът и презентацията към него на тема: „Пътуване в миналото на моя роден град“ предизвикаха интерес сред аудиторията. Идеята на този проект беше насочена към формиране на ценностна ориентация и устойчиво отношение към съхраняване на културно-историческите постижения, и връзката между поколенията. Акцентира се върху възпитаване у децата на родолюбиви чувства и уважение към националната ни идентичност.
 Проектът, в който са включени педагози, работещи във всички възрастови групи на детската градина, насочва към патриотичното образование на децата и възможността за формиране на положително отношение към фолклора и българската история.
Участниците в националния форум споделиха научни постижения и добри практики в предучилищното образование, които могат да бъдат добра основа за иновативни нововъведения с перспективни цели за днешното и следващите поколения.


четвъртък, 23 февруари 2017 г.

МЛАДИ ВЪЗРОЖДЕНЦИ ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ОТБЕЛЯЗАХА ТЪРЖЕСТВЕНО 180 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ И 169 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО БОТЕВ


Децата от клубове „Млади възрожденци“ от Детска градина  „Елица“ - Сливен и Детска градина  „Вержин и Хаик Папазян“ - Сливен участваха във викторина на тема: „По стъпките на Ботев и Левски“.
Съвместната инициатива бе посветена на 180 години от рождението на Васил Левски и 169 години от рождението на Христо Ботев.
Викторината се проведе на 21.02.17 г. от  10.30 ч. в музикалния салон на Детска градина  „Елица“ - Сливен.
В атмосфера на приятелска надпревара и любими родолюбиви песни, младите възрожденци показаха знания за святото дело на Левски и Ботев. С истински плам и въодушевление рецитираха стихове, пяха песни и разказваха интересни случки от живота на великите българи.
Гости на събитието бяха Пепа Чиликова – заместник - кмет „Хуманитарни дейности“ в Община Сливен, Дина Димитрова - старши експерт по предучилищно възпитание в Регионално управление на образованието - Сливен, Кристиана Станкова – старши експерт  по обществени науки и гражданско образование в Регионално управление на образованието - Сливен, Йорданка Кондева – главен експерт в Дирекция ОКВО в Община Сливен.
Компетентно жури оцени отговорите на децата. За отличното си представяне те получиха грамоти и подаръци. От името на д-р Бисерка Михалева – началник на Регионално управление на образованието – Сливен, на младите възрожденци бяха връчени детски енциклопедии, книги с приказки и образователни табла.
Чрез знанията си децата от клубовете „Млади възрожденци” показаха, че саможертвата на великите българи, пословичната честност, храброст, смелост, непресъхваща жажда за свобода са светъл пример за нас и ни карат да се чувстваме горди потомци на Левски и Ботев!