вторник, 31 юли 2018 г.

70 ГОДИНИ СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ - ОМЕП

Юбилеен национален  форум  по случай 
70 ГОДИНИ СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ - ОМЕП

На 28 май 2018 г., Международен ден на играта, в София се проведе Юбилеен национален  форум  „70 ГОДИНИ СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ОМЕП: ЗА МИРНО И ДОСТОЙНО БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА“. Събитието се организира от Българския национален комитет за предучилищно образование ОМЕП и се състоя в Чешки център в София – мястото, където духът на Прага може да бъде усетен най-осезаемо, тъй като Световната организация ОМЕП е учредена през 1948 г. в Прага.
Приветствия поднесоха официалните гости на форума: дипломатическият представител на Чешката република в България, представители на Министерство на образованието и науката, Синдикат на българските учители, Столична община, СУ „Св. Климент Охридски” и Факултета по начална и предучилищна педагогика, Регионален инспекторат по образование – София, Държавна агенция за закрила на детето, ЮНЕСКО, УНИЦЕФ, Сдружение на директорите в средното образование в Република България, Българска асоциация на частните училища, Национална мрежа за децата. От името на  д-р Бисерка Михалева – началник на Регионално управление на образованието - Сливен поздравителен адрес поднесе Дина Димитрова – ст. експерт по предучилищно образование. Своите поздрави поднесоха и бившите почетни председатели на БНК ОМЕП – Радка Славова и проф. Иван Димитров.
Проф. д-р Елена Русинова,  почетен председател на БНК – ОМЕП откри форума със сърдечни думи към присъстващите и отбеляза, че Световната организация по предучилищно образование ОМЕР (Organisation Mondiale pour l’Education Prescolaire; Organización Mundial para la Educación Preescolare; World Organisation for Early Childhood Education) има клонове в 73 страни в света. ОМЕР има консултативен статут в ЮНЕСКО и ООН, пълноправен член е на Eurochild. Българският национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП (www.omep-bg.org) като клон на Световната организация ОМЕП, е неправителствена организация с идеални цели с 38-годишна история.
„Перспективи за детско и педагогическо творчество в контекста на юбилейната 2018“  представи доц. д-р Розалина Енгелс - Критидис, СУ „Св. Климент Охридски“. В своята презентация доц. Енгелс показа вълнуващи и важни моменти от живота и професиналния път на професор Русинова. Черно - белите фотоси от детството, снимки със семейството, топлите думи, развълнуваха цялата аудитория и особено Елена Русинова. Приятна и неочаквана  изненада за председателя на БНК ОМЕП беше подаръкът – юбилеен сборник. Издаването на този сборник е израз на искрена признателност към проф. д-р Елена Русинова – учен от световна класа, пионер на съвременното предучилищно образование у нас, всеотдаен учител и уникален човек!
Интересът към юбилейния форум беше голям - с доклади и презентации участваха 31 души – експерти, учители, преподаватели. Те споделиха научни постижения и добри практики в предучилищното образование, които могат да бъдат добра основа за иновативни нововъведения с перспективни цели за днешното и следващите поколения.
Талантливи деца от детски градини от гр. Сливен участваха с красиви рисунки в рамките на Юбилейния национален форум, а учители – с есета, които са публикувани на електронната страница на БНК-ОМЕП: www.omep-bg.org.
Дина Димитрова – старши експерт по предучилищно образование в РУО – Сливен представи на вниманието на аудиторията положителните страни и резултати от работата по проект на Уницеф, образователни институции и детски градини в гр. Сливен „Заедно от детската градина“. Кети Райкова – старши учител в Детска градина „Елица“ - Сливен представи проект на методическо обединение „Педагогическо взаимодействие“ на тема:  „Растем здрави и силни“.
От РК ОМЕП Сливен на форума присъстваха Ирина Дюлгерова – директор на ДГ „Елица“ и Галина Николова – директор на ДГ „В. и Х. Папазян“.
Проф. д-р Русинова подари на Регионален комитет ОМЕП – Сливен юбилейния сборник за значим принос в дейността на БНК ОМЕП.