петък, 27 ноември 2015 г.

ЮБИЛЕЙНА СРЕЩА НА БНК ОМЕПВъв връзка с 30 годишнината на ОМЕП в България на 26 ноември във ФНПП - гр. София се проведе Юбилейна среща с представители на регионалните комитети от страната. Официални гости на събитието бяха: госпожа Радка Славова и проф. Иван Димитров - първите президенти на ОМЕП в България, проф. Димитър Гюров – декан на ФНПП, проф. Виолета Борисова – секретар на БНК, доц. д-р Розалина Енгелс, преподаватели от катедра Предучилищна педагогика. Проф. д-р Елена Русинова – председател на БНК ОМЕП приветства гостите и изказа удовлетворението си от инициативите на ОМЕП във връзка с 30 годишния юбилей, които отразяват достойно постиженията на организацията на национално и международно равнище. Проф. Елена Русинова изказа благодарност към ръководителите на образователни институции за подкрепата им за инициативите на ОМЕП и подчерта, че членовете на организацията в страната са дали своя достоен принос за очертаване на националните приоритети в предучилищното образование и неговото популяризиране в страните членки на Световната организация.
Радка Славова – първият председател на ОМЕП в България с вълнение сподели с участниците в срещата за създаването на организацията в България, за началото, за трудностите, предизвикателствата, вдъхновението. България е приета за член на Световната организация по предучилищно образование на 14 май 1985 година на заседание на ОМЕП в Мадрид след три годишен изпитателен период. Приоритет в дейността на Българския национален комитет е бил да се създадат съвременни  условия за развитие на децата от предучилищна възраст, грижата за благополучието им, защита на техните права, качествено образование, както и достъп на учителите до съвременни образователни технологии. Проф. Димитров  също подчерта огромното значение на членството на България в ОМЕП, което е дало тласък на научните работници в сферата на предучилищната педагогика за създаване на концепция за предучилищното образование – с нови възгледи и разбирания за ролята на ранното детство в цялостното развитие на личността.
Проф. Димитров, г-жа Радка Славова и проф. Русинова бяха отличени като почетни президенти на БНК ОМЕП с грамота, почетен знак и златна значка за своя ценен принос в създаването и развитието на организацията. Тя изрази своето задоволство от факта, че всички световни и европейски президенти на ОМЕП са посещавали нашата страна по различни поводи. „Това, което ни обединява в нашата работа са децата, творчеството и желанието ни за по-доброто им бъдеще“ - сподели също председателят на организацията.
С грамота и юбилейна марка на БНК ОМЕП  за своя принос в развитието на предучилищното образование бяха удостоени:  г-жа Йорданка Фандъкова - кмет на София, г-жа Ваня Кастрева - зам.министър на образованието и науката, г-жа Янка Такева - председател на СБУ, г-жа Ваня Трайкова - гл. експерт в МОН.
Дина Димитрова, старши експерт по ПВ в РИО - Сливен и председател на РК ОМЕП - Сливен, бе удостоена с грамота за забележителен принос в дейността на БНК ОМЕП и юбилейна марка. Ирина Дюлгерова, директор на ОДЗ „Елица“ - Сливен и Галина Николова, директор на ЦДГ „В. и Х. Папазян“ - Сливен, бяха наградени с грамота за активно и ползотворно сътрудничество в дейността на БНК ОМЕП и юбилейна марка.
Музикалният поздрав на студент от Катедра Музика и разрязването на юбилейната торта бе емоционален завършек на събитието. 

четвъртък, 4 юни 2015 г.

ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ"


         По повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, на тържествена церемония в 18. СОУ „Уилям Гладстон“ - гр. София, проф.д-р Тодор Танев, министър на образованието и науката и Ваня Кастрева, зам.-министър, връчиха почетното отличие „Неофит Рилски“ на учители и директори на детски градини и училища от цялата страна.
          Г-жа Йорданка Желязкова - старши учител по музика в ЦДГ „Вержин и Хаик Папазян”- гр. Сливен бе сред удостоените педагози от област Сливен с почетна грамота и значка за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на българското образование.

            Честита награда и признание за творческия труд!
четвъртък, 2 април 2015 г.

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ДЕТСКАТА ГРАДИНАНа 25 март 2015 г. в ОДЗ „Елица“ – гр. Сливен се проведе открита педагогическа практика с деца от подготвителна група за училище на тема: „Резилиансът – нов подход във възпитанието на човешката безопасност“. Добрата практика, за популяризиране на приложението на интерактивната дъска в образователния процес, е продължение на обучението, организирано от РИО – Сливен през м. януари 2015 г., на тема: „ИКТ в образователния процес с фокус върху дигиталните компетенции на учителя” с лектори доц. д-р Румяна Папанчева и доц. д-р Красимира Димитрова, преподаватели в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас. Практическата ситуация в детската градина проведе г-жа Валя Узунова. Целите бяха насочени към:
·        Формиране на резилианс (устойчивост) у децата при природни бедствия с помощта на модела: „Аз имам”, „Аз съм”, „Аз мога” за преодоляване на критични ситуации и опазване на здравето и живота като ценност.
·        Осъзнаване и осмисляне на правила за безопасност при природните бедствия наводнение, земетресение, пожар и гръмотевична буря за овладяване на емоциите: паника, страх и несигурност.
·        Прилагане на компютърни информационни технологии и работа с интерактивна дъска за стимулиране на резилианс у децата в предучилищна възраст.
Изграждането на адекватно поведение при бедствени ситуации е част от цикъла на обучение, който се провежда с децата по програмата „Бедствия, аварии и катастрофи“. Целта е в образователна среда да се развиват социалните умения за устойчивост, общуване и самоконтрол в житейски и природни кризи.
В обсъждането на параметрите на откритата практика участваха експертът по предучилищно възпитание в РИО - Сливен Дина Димитрова, директорът на ОДЗ „Елица“ Ирина Дюлгерова, 30 учители от детските градини в област Сливен, преминали  обучението, насочено към интегриране на технологии в детската градина чрез използване на софтуерен пакет от мултимедийни ситуации и работа с интерактивна дъска, както и други гости.
В хода на педагогическата ситуация учителите наблюдаваха как с помощта на компютърните информационни технологии и работа с интерактивна дъска може по достъпен и увлекателен начин да се реализират целите и постигнат очакваните резултати. Планираната игрово – познавателна ситуация даде възможност за споделяне и популяризиране на добри педагогически практики от взаимодействието с децата и успешната им подготовка за училище.