петък, 30 април 2010 г.

АКО ИМАШ, ТИ СИ НЯКОЙ?

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН
РЕГИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ –
ОМЕП – СЛИВЕН

ОБЯВЯВАТ
ОСМИ РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ – ТВОРЦИ

НА ТЕМА

АКО ИМАШ, ТИ СИ НЯКОЙ?

по случай Европейската година за борба с бедността и социалното изключване

Конкурсът е за:
Есе, поезия, разказ

Целта на конкурса е насърчаване развитието на творческия потенциал на всеки учител и стимулиране на себеизразяването чрез използване на словото.
Желателен обем на текстовете – до две машинописни страници, формат А4.
Най – добрите творби ще бъдат публикувани в печатни или Интернет - издания и отличени от жури с грамота и предметни награди.
Срок за предаване на материалите – 05. 05. 2010 г /стая 58/ в РИО –Сливен
Резултатите ще бъдат обявени до 31 май, 2010 г.

сряда, 28 април 2010 г.

Международна научно - практическа конференция

Екатерина Стойчева - главен учител в ЦДГ "Божур" взе участие в единадесетата Международна научно - практическа конференция под надслов "Съвременни тенденции в предучилищното възпитание". Конференцията се проведе в гр.Сандански на 22 и 23 април, 2010 г. Госпожа Стойчева представи доклад и презентация на тема "Подготовка и реализиране на празници". Предмет на дискусии в работните секции са били темите - "Готови ли сме за новите приоритети" и "От какво се нуждае предучилищното образование", както и работата по проекти и изследователската дейност на педагозите.

понеделник, 19 април 2010 г.

"Водим бъдещето за ръка"

Под това мото от 18 до 20 април в гр. Ловеч се провежда трета научно - практическа конференция. Конференцията има за цел да отговори на съвременните предизвикателства пред българското предучилищно възпитание и образование чрез съхраняване и обогатяване на традицията, както и популяризиране на добрия педагогически опит и творчески потенциал на учителя. С доклади и презентации от Сливен в националната конференция участват - Дина Димитрова - старши експерт в РИО на МОМН, Венета Димитрова - старши учител в ОДЗ "Елица" и Даниела Иванова - старши учител в ЦДГ "Зорница".