Отчетно - изборно събрание на ОМЕП.

На 12 март, 2010 г. в София се проведе отчетно - изборно събрание на Българския национален комитет за предучилищно образование ОМЕП. На събранието присъстваха делегати от регионалните комитети в страната. Представители на Регионален комитет ОМЕП – гр.Сливен бяха Галя Николова – секретар и Ирина Дюлгерова – касиер на РК –Сливен. Професор д-р Русинова – председател на организацията направи подробен отчет на дейността на БНК ОМЕП, в който за дейността на РК Сливен беше дадена много висока оценка. На събранието бе избран нов управителен съвет – за председател на организацията присъстващите единодушно преизбраха професор д-р Елена Русинова.