сряда, 24 февруари 2010 г.

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - СЛИВЕН
ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕГИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ –
ОМЕП – СЛИВЕН


О Б Я В Я В А Т

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

на тема

“ШАРЕН СВЯТ”

По случай Европейската година за борба с бедността
и социалната изолация.

вторник, 23 февруари 2010 г.

ШАРЕН СВЯТ

В област Сливен има 65 общински детски градини. Целенасочено по посока образованието и възпитанието на малките възпитаници работят квалифицирани педагози . Основните приоритети на работа са:
• Осигуряване на условия за успешно реализиране на държавната политика в областта на предучилищното възпитание.
• Осигуряване на ефективна стимулираща среда за постигане на очакваните резултати, описани в Държавните образователни изисквания за предучилищно образование и подготовка.
• Задължителната подготовка на децата една година преди постъпването им в първи клас.
• Интеграция и социализация на деца от различен етнически произход и деца със специални образователни потребности. Толерантност към различията.