понеделник, 14 декември 2020 г.

С творчески дух – за качествено продължение на дейностите в предучилищното образование

 


На 12.12.2020 г. се проведе неприсъствено онлайн отчетно - изборно общо събрание на Български национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП https://omep-bg.org/ към Световната организация ОМЕП в платформата Zoom. По решение  на Управителния съвет (УС), събранието се проведе чрез регионално представителство на колективните членове в лицето на председателите на Регионалните комитети на БНК - ОМЕП и членовете на УС от всеки регион. 

На срещата бяха обсъдени и приети доклад за дейността на БНК - ОМЕП за 2019 г., отчет на контролния съвет и актуалните задачи на БНК-ОМЕП за 2020 - 2021 г.

Проф. д-р Елена Русинова направи обзор на дейностите и инициативите на БНК-ОМЕП през 2019 г., които очертават стратегията на сдружението за сътрудничество с партниращи институции и организации: МОН, ДАЗД, УНИЦЕФ, ЮНЕСКО, НМД, СБУ, БИУР, СУ „Св. Климент Охридски”, РУ „Ангел Кънчев“, Общини и др., в целите на образованието за устойчиво развитие на обществото, приоритетно на младото поколение:

·        Национална кръгла маса на БНК-ОМЕП по случай 30 годишен юбилей от приемането на Конвенцията за правата на децата на тема: „Гласът на детето: доверие, разбиране, подкрепа”;

·        Участие на директори и учители в 12-та научно-практическа конференция на МОН „Водим бъдещето за ръка“, 15-17 април, Русе;

·        Участие на членове на Регионалните комитети в Национална конференция за четенето 2019, 31 юли - 2 август, Велико Търново;

·        Председателят на БНК-ОМЕП взе участие в два форума на Балкански Институт за Устойчиво развитие - БИУР, в идеята за разработване на програма за устойчиво образование, съответно целите на ООН.

·          Участието на председателя на БНК-ОМЕП в дискусия по законодателни  предложения за предучилищното образование, по покана на Института за устойчиво развитие на правото - оценяваме като  конструктивно действие за сътрудничество;

·        Проф. д-р Елена Русиновa участва онлайн в Европейската асамблея на 30 септември 2020 г.;

·        Участие в многогодишен проект на тема: „Образование за устойчиво развитие”. През 2019 г. в проектите „Гласът на детето” и „Нарисувай своите права” участваха много учители и деца от всички Регионални комитети в страната, вкл. от Сливен. Вторият проект - конкурс завърши през м. октомври 2020 г. Рисунките на децата са публикувани на сайта на БНК-ОМЕП. Проф. д-р Елена Русинова подчерта, че взаимодействието със световната организация  ОМЕП е постоянно и значимо за БНК -ОМЕП с възможностите за обмен на идеи и педагогически практики на световно равнище. Ежегодните Европейска и Световна Асамблея са научни трибуни, заредени с оптимизъм и постижения в грижата и образованието на децата в 72 страни – членки на ОМЕП. „Щастливи сме, че световни и европейски президенти бяха наши гости в България, което е особено стимулиращ фактор за членовете ни“ - сподели проф. Русинова. С много топлота и с присъщата си непринуденост тя изказа личната си удовлетвореност от високото качество на омепските творци и сърдечно благодари на председателите, ръководствата и всеки един член на комитетите, на преподавателите от ВУЗ, специалистите – хора, които са перспективната гарантираност и гордост на БНК-ОМЕП: „Благодаря ви, че 20 години бяхме заедно стожери на ОМЕП в България, а сега- „зелена“ улица за новото ръководство, в динамиката на предизвикателства, но с устойчивост на ценностите в образованието и живота!“ Висока и мотивираща бе оценката за активността и съдържателната работа на детските градини в РК - ОМЕП – Сливен.

С явно  гласуване  чрез видео-конферентна връзка в платформата Zoom във връзка с избора на нов управителен съвет бяха единодушно приети предложените членове. Член на УС от Регионален комитет – Сливен е Ирина Дюлгерова, директор на ДГ „Елица“ – Сливен.

Дългогодишният почетен председател на БНК - ОМЕП проф. д-р Елена Русинова предложи за свой достоен заместник проф. дп Розалина Енгелс – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“.

Всички участници поздравиха проф. Русинова за това, че с емблематичната си всеотдайност ни показва непрекъснато как трябва да се работи в името на една кауза – в името на децата и тяхното образование, възпитание и грижа, в защита правата на учителите в предучилищното образование.

Искрени поздравления и пожелания за творческо дръзновение получи новият председател на Българския национален комитет за предучилищно образование - ОМЕП проф. дп Розалина Енгелс.