сряда, 4 септември 2019 г.

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА „УТРИННА ПРИКАЗКА"|
На 26.  и 27. август 2019 г. Регионално управление на образованието – Сливен бе домакин на методическа работна среща за разширяване прилагането на педагогическа практика „Утринна приказка“.
Наши скъпи гости бяха г-жа Ваня Георгиева – държавен експерт в Министерство на образованието и науката и знаковите ръководители на проекта - проф. д-р Даниела Тасевска и доц. д-р Емил Бузов.
В обучението по прилагане на адаптационния модел за съвместна работа на педагози и родители в периода на постъпване на децата в детска градина се включиха директори и учители от нови детски градини:  ДГ „Божур“ – Сливен, ДГ „Еделвайс“ – Сливен и ДГ „Слънчице“ – гр. Нова Загора. Те бяха методически подпомогнати от научните ръководители, както и от своите колеги от детските градини, които вече имат опит и самочувствие по качественото прилагане на практиката: ДГ „Елица“ – Сливен, ДГ „Зорница“ – с. Гавраилово и ДГ „Детски свят“ – гр. Нова Загора.
Педагозите се запознаха с методическите насоки за работа по педагогическа практика „Утринна приказка“ във втора възрастова група като целеполагащ модел, водещ до развитие на умения за правилно определяне на целите, за прилагане на методи на обучение и стратегии на преподаване и за оптимално планиране на времето.
Единодушни сме в мнението, че на следващата междинна среща със съмишлениците в идеята, ще има какво да разкажем и с какво да се похвалим.