петък, 8 юли 2022 г.

Четиринадесета национална научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка"

 

През настоящата година се навършват 140 години от откриването на първата детска градина Детинска мъдрост“ в гр. Свищов, което бележи началото на развитието на системата на предучилищното образование в България. Конференцията се организира от Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието - Велико Търново в периода 04-05. юли 2022 г.

Националната конференция беше открита с поздрав от децата на град Велико Търново. В рамките на програмата бяха включени разнообразни събития: представяне на педагогически практики от учители, поднасяне на цветя на плочата на Никола Живков в гр. Свищов, участие в „Ателиета“, представени от децата от детските градини в гр. Свищов, обмяна на опит между колеги от детските градини в цялата страна.

Всички участници, които представиха педагогически практики, получиха по един ценен екземпляр от първото методическо ръководство за възпитание и обучение на децата от раждането им до 7-годишна възраст, създадено от Никола Живков.

Участници в националната научно-практическа конференция по предучилищно образование "Водим бъдещето за ръка" от Сливен бяха: Дина Димитрова - старши експерт по предучилищно образование в РУО-Сливен, Надя Стоянова - главен учител и Донка Василева - старши учител от ДГ „Елица“, които споделиха своя професионален опит с интересни педагогически практики по образователно направление "Околен свят".

Официални гости на научното събитие бяха Ваня Георгиева – държавен експерт в МОН, проф. д-р Елена Русинова – почетен председател на БНК-ОМЕП, представители на академичната общност в гр. Велико Търново и на институции, началника на РУО-Велико Търново, експерти от РУО в страната, директори на детски градини, учители, социални партньори, служители от Националния музей на образованието в Габрово и др.

За финал на конференцията, участниците имаха възможност да се насладят на аудиовизуалния спектакъл „Царевград Търнов - звук и светлина” – една неповторима

атракция, превърнала се в своеобразна емблема на града.


 

Няма коментари:

Публикуване на коментар