понеделник, 19 април 2010 г.

"Водим бъдещето за ръка"

Под това мото от 18 до 20 април в гр. Ловеч се провежда трета научно - практическа конференция. Конференцията има за цел да отговори на съвременните предизвикателства пред българското предучилищно възпитание и образование чрез съхраняване и обогатяване на традицията, както и популяризиране на добрия педагогически опит и творчески потенциал на учителя. С доклади и презентации от Сливен в националната конференция участват - Дина Димитрова - старши експерт в РИО на МОМН, Венета Димитрова - старши учител в ОДЗ "Елица" и Даниела Иванова - старши учител в ЦДГ "Зорница".

Няма коментари:

Публикуване на коментар