понеделник, 6 юни 2011 г.

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА


Димитринка Златева - старши учител в ОДЗ „Елица”, гр. Сливен и член на Регионален комитет - ОМЕП участва в Национална кръгла маса на тема: ”Взаимодействие между институции и неправителствени организации: Културно – образователни практики в подкрепа на детството”. Научният форум, организиран от Българския национален комитет ОМЕП и СУ „Св. Климент Охридски”, се проведе на 3 юни 2011 в конферентната зала на Софийския университет. Проф.д-р Елена Русинова, председател на БНК-ОМЕП, откри националното събитие и приветства сърдечно участниците от различните региони.
Госпожа Златева представи доклад и презентация на тема „Интерактивни форми на сътрудничество между детска градина, институции и неправителствени организации за екологичното възпитание на децата”. Акцентът на темата бе активната роля на детската градина при реализиране на съвместни дейности със „Зелени Балкани” - Федерация на екологичните сдружения в България, дирекция на Природен парк "Сини камъни”, родители, държавни и общински институции.
Д. Златева представи различни ефективни форми на сътрудничество: участие на децата в Първия фестивал на Белоглавия лешояд, посещение на волиерата, където се отглеждат лешоядите, беседи и презентации за постоянните и изчезващи растителни и животински видове в Сливенския природен парк, разговори за екологичните знаци, забраняващи некоректно поведение в природната среда, игрово - познавателна ситуация в трета възрастова подготвителна група на тема: „Приятели на природата”, проведена във връзка със «Седмицата на гората», засаждане на дръвчета в двора на детската градина.

Няма коментари:

Публикуване на коментар