четвъртък, 3 май 2012 г.

"Водим бъдещето за ръка"

В периода от 25 до 28 април 2012 г. в гр.Велико Търново се проведе петата национална научно - практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка”, организирана от МОМН и РИО – Велико Търново. Конференцията бе посветена на 130 годишнината от откриването  на  първата детска градина „Детинска мъдрост” в България. Във форума взеха участие над 500 предучилищни педагози от цялата страна, представители на МОМН, преподаватели от висши учебни заведения, както и  чуждестранни гости: д-р Нектариус Стелакис от Факултета по образователни науки и предучилищно образование в университета в  Патра, Гърция и Себастиен Шетген – асистент в Свободния университет в Брюксел, Белгия. Участниците в конференцията бяха сърдечно приветствани от г-жа Милена Дамянова – заместник-министър на образованието, младежта и науката.
От област Сливен в националния форум взеха участие Дина Димитрова – старши експерт по предучилищно възпитание в РИО - Сливен, Диана Бакърджиева – главен учител в ОДЗ „Елица”, Жулиета Митева – директор на ЦДГ № 1 „Слънчице”, гр. Нова Загора. С интересни доклади и презентации участваха Ирина Дюлгерова – директор на ОДЗ „Елица” - Сливен, Николина Демирева – учител в ЦДГ „Звездица” – Сливен и Цвета Станева – старши учител в ЦДГ № 1 „Слънчице”, гр. Нова Загора.
Програмата на конференцията включваше представяне на пленарни доклади, работа по секции и направления, педагогическа визита в детски градини, посещение на културно – исторически забележителности,  поднасяне на венец пред паметната плоча на Никола Живков в гр.Свищов и празнични концерти на детските градини от В. Търново и Свищов. Конференцията беше закрита с тържествен заключителен концерт на децата от детските градини, които оставиха незабравими спомени у участниците в петата национална научно - практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”. Госпожа Милена Дамянова даде много висока оценка, както на конференцията и отчетените резултати от нея, така и на работата на предучилищните педагози в цялата страна.
Всички участници получиха сборник и диск с докладите от форума.
 Тържествено откриване на конференцията
С професор Русинова, г-жа Ваня Трайкова,
Нектариус Стелакис и Себастиен Шетген
 Връчени грамоти

Снимка пред паметната плоча на Никола Живков - основателят на първата детска градина в България "Детинска мъдрост"
Приветствие на г-жа М.Дамянова
 Незбравимият концерт в гр.Свищов

 Заключителният концерт във В.Търново

Няма коментари:

Публикуване на коментар