вторник, 4 декември 2012 г.

НАГРАДИ


НАГРАДИ
ЗА ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ НА УЧИТЕЛИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ОТ ОБЛАСТ СЛИВЕН
ВРЪЧИ ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР МИЛЕНА ДАМЯНОВА

            На 27 ноември 2012 г. в ОДЗ № 7 „Детелина”, гр. София заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова награди участниците в Националния конкурс за добри педагогически практики на учители в системата на предучилищното образование на тема „Детската градина – от другата страна на едно вълшебно огледало”.
За наша радост и гордост г-жа Цвета Кънчева Станева от ЦДГ № 1 "Слънчице" – гр. Нова Загора, област Сливен спечели трета награда в националния конкурс с педагогическа ситуация по образователно направление Физическа култура. Тя представи малките туристи от детската градина в практическа ситуация на тема: „Да намерим съкровището”.
Дни преди това г -жа Станева получи новоучредената награда „Софроний Врачански” на РИО - Сливен и Община Нова Загора в системата на народната просвета по случай Деня на народните будители: „Учител на годината" в категория „Предучилищно възпитание”.
В тържеството в София участваха и получиха грамоти от зам.- министъра също така отличените учители от регионалната комисия с председател Дина Димитрова – ст. експерт по ПВ в РИО – Сливен: г-жа Йорданка Стефанова и г-жа Петра Митева от ЦДГ „Зорница” – Сливен.
            Г-жа Милена Дамянова поздрави учителите за проявените качества като изтъкна тяхната  креативност, иновативност и екипност. Тя им благодари за грижите, които полагат за децата на България и им пожела да запазят блясъка в очите си.
            Победители от националния конкурс за добри педагогически практики „Детската градина – от другата страна на едно вълшебно огледало”:
  • Първо място: Гинка Христова Златанова, гр. София, ОДЗ № 7 "Детелина"
  • Второ място: Виолета Събчева Цветкова, гр. Пловдив, ОДЗ "Буратино"
  • Трето място: Цвета Кънчева Станева, гр. Нова Загора, ЦДГ № 1 "Слънчице"
  • Четвърто място: Теменужка Георгиева Илиева, гр. Ямбол, ЦДГ "Пламъче"
  • Пето място: Ивайло Георгиев Димитров, гр. Варна, ОДЗ № 1 "Маргаритка"
            Националният конкурс е организиран от Министерството на образованието, младежта и науката във връзка със 130-годишнината от откриването на първата детска градина в България. В конкурса взеха участие учители, работещи в системата на предучилищното образование в страната. Всеки учител участва с една педагогическа ситуация,  представена чрез видеозапис и кратко текстово описание. Конкурсът се проведе на два етапа – областен и национален. За участие в националния етап на конкурса от областни комисии бяха определени 56 учители от страната. Класираните за участие в националния етап на конкурса педагогически ситуации бяха разгледани и оценени от национална комисия, определена от министъра на образованието, младежта и науката.

Наградените материали ще бъдат разпространявани от МОМН като добри педагогически практики.Г-жа Милена Дамянова, зам.-министър, връчва грамота и награда на г-жа Цвета Станева, учител в ЦДГ № 1 „Слънчице”, гр. Нова Загора  – трето място в националния конкурс.
 
Петра Митева, Цвета Станева и Йорданка Стефанова от област Сливен
 
Г-жа Милена Дамянова и г-жа Ваня Трайкова връчват грамота за участие на г-жа Йорданка Стефанова – главен учител в ЦДГ „Зорница” – Сливен.
 
 

Г-жа Милена Дамянова и г-жа Ваня Трайкова – гл. експерт в МОМН връчват
грамота за участие на г-жа Петра Митева, старши учител в ЦДГ „Зорница” –
Сливен.
 
 

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар