петък, 11 юли 2014 г.

Признание за детски градини на национален научен форумНа 10 юли 2014 г. в аулата на Софийски университет “Св. Климент Охридски“ се проведе научен форум на тема: „Равенство за устойчивост на ценностите на предучилищното образовaние”. Националният форум се организира от СУ “Св. Кл. Охридски“ - Факултет по начална и предучилищна педагогика и Български национален комитет  ОМЕП - Световна организация по предучилищно образование.
Научното събитие беше почетено от д-р Маги Коонг – Президент на Световната организация по предучилищно образование ОМЕП и д-р Нектариос Стелакис – Президент на ОМЕП за Европа, по покана на председателя на БНК ОМЕП в България проф. д-р. Елена Русинова. Официални гости на форума бяха: проф. дпн Албена Чавдарова – заместник-ректор на СУ “Св. Кл. Охридски“, г-жа Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители, г-жа Ваня Трайкова – гл. експерт в МОН, народни представители, представители от академичната общност и неправителствени организации, експерти от РИО в страната, учители от различни региони. От Сливен участие взеха Дина Димитрова – ст. експерт по предучилищно възпитание в РИО-Сливен, Ирина Дюлгерова – директор на ОДЗ „Елица“-Сливен и Ася Костова - учител в ОДЗ „Елица“, докторант в СУ ”Св. Климент Охридски”, ФНПП, катедра „Специална педагогика”
Д-р Маги Коонг представи на многобройната аудитория вижданията на Световната организация по предучилищно образование ОМЕП по въпросите на осигуряването на равен старт на децата и училищната готовност. Маги Коонг беше облякла специална национална дреха, на която бяха изрисувани играещи деца от родината й Китай и по този начин те символично присъстваха в залата.
Пленарният доклад на д-р Нектариос Стелакис – президент на ОМЕП за Европа насочи вниманието към актуалната тема за гражданските умения в предучилищното образование чрез критична грамотност.
С доклад и презентация на тема: „Равенството в правата на всички деца на образование според българското нормотворчество – от демократичната традиция до съвременното законодателство“, Ася Костова от Сливен представи на вниманието на присъстващите развитието на  правото на образование от традиционните и обичайни практики в предмодерното общество до идеята „Образование за всички!”.
Ръководството на БНК и лично професор Елена Русинова дадоха много висока оценка за работата на Регионален комитет - Сливен за всички устойчиви инициативи и проведени дейности за благополучието на децата и за популяризиране ценностите на предучилищното образование. За участието на ЦДГ „В. и Х. Папазян“ и ОДЗ „Елица“ в международен проект на тема: „Равенство за устойчивост“, на представителите от Сливен, бяха връчени грамоти и златни значки на Световната организация по предучилищно образование ОМЕП. Това е изключителна чест и гордост за всички детски градини в нашия град!           

Няма коментари:

Публикуване на коментар