сряда, 9 март 2011 г.

Общо годишно събрание на БНК ОМЕП


На 18. 02. 2011 г. се проведе Общо годишно събрание на БНК – ОМЕП към Световната организация по предучилищно образование ОМЕП от 10 ч. в СУ „Св. Кл. Охридски”, ФНПП - София, при следния дневен ред:
• Отчет за дейността на БНК – ОМЕП за 2010 г.;
• Приемане на годишните планове на РК и БНК – ОМЕП за 2011 г.;
• Приемане отчета на Ревизионната комисия;
• Организационни въпроси и обмен на информация;
• Актуални задачи на БНК - ОМЕП 2011 година

На събранието присъстваха представители от различни региони. От Сливен участие взеха Дина Димитрова и Ирина Дюлгерова. Ръководството на БНК и лично професор Елена Русинова в своя отчетен доклад даде много висока оценка за работата на Регионален комитет - Сливен за всички устойчиви инициативи и проведени дейности: виртуална великденска изложба, бюлетин ОМЕП, наличие на интернет – страница /блог/ на детските градини в гр.Сливен, конкурс за учители-творци, участия с доклади в национални конференции. Беше отчетено, че в гр.Сливен всички детски градини са колективни членове на ОМЕП, всички членове притежават членска карта, която удостоверява членството им в Световната организация за обучение в ранна детска възраст. Бе обърнато специално внимание на Световната декларация за правото да се учи чрез игра и радостта от нея, приета по време на световната среща на ОМЕП и конгреса в Гьотеборг, Швеция през август 2010 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар