петък, 8 април 2011 г.

„ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА”

ЧЕТВЪРТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕОт 31 март до 2 април 2011 г. гр. Стара Загора бе домакин на четвъртата научно практическа конференция по предучилищно възпитание, организирана от Министерството на образованието, младежта и науката и Регионалния инспекторат по образованието – Ст. Загора. Участниците в националния форум бяха сърдечно приветствани от проф. д-р Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката; Милена Дамянова, заместник-министър; Ваня Трайкова, главен експерт по ПВ в МОМН; поетесата Леда Милева; представители на научната общност и различни институции. В конференцията взеха участие преподаватели от висши училища, експерти от МОМН, началници на РИО, учители, директори, творци. Бяха представени над 200 доклада в 6 работни секции. Гост на националната конференция от област Сливен бе г-жа Бисерка Василева – началник на РИО – Сливен. В работата на две работни секции участие взе Дина Димитрова – ст. експерт по ПВ в РИО – Сливен. С интересен доклад и презентация от област Сливен се представи Дора Янкова, директор на ЦДГ „Детски рай” – Сливен. Темата на доклада бе ”Работата по международен образователен проект по секторна програма ”Коменски” - фактор за повишаване компетентностите на учителите от детската градина».

За наша радост Дора Янкова, директор на ЦДГ „Детски рай”, бе отличена с Грамота от МОМН за „Най-добра научна разработка в Четвъртата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”.

В рамките на конференцията се проведе дискусия съвместно с г-жа Милена Дамянова, заместник-министър, по въпроси от областта на предучилищното образование, включени в публикуваната в сайта на МОМН концепция за основните принципи и иновативните моменти в проекта на нов закон за предучилищното и училищното образование. Наблюдавахме педагогически практики в детски градини и училища, коментирахме прилагането на актуални технологии и методи за работа с деца от предучилищна възраст.
Участниците в националната конференция получиха от организаторите сборник и диск с разработките.

Няма коментари:

Публикуване на коментар