вторник, 29 март 2016 г.

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦДГ № 7 "ДЕТСКИ СВЯТ" - ГР. НОВА ЗАГОРА

         
Отлично представяне на ЦДГ № 7 „Детски свят” – гр. Нова Загора в VІІІ Международен детски театрален фестивал по приказки на класиците  „Братя Грим”


    ЦДГ № 7 „Детски свят” - гр. Нова Загора, община Сливен, взе участие в VІІІ Международен детски театрален фестивал по приказки на класиците „Братя Грим”, който се проведе на 09.03.2016 г. в гр. Шумен. Детската градина представи рисунки по любими приказки и драматизация на приказката „Снежанка и седемте джуджета”.
  Децата от Трета подготвителна група „Мечо Пух” под ръководството на г-жа Румяна Дойчева, г-жа Таня Ананиева и на учителя по музика г-н Радостин Радев, се включиха в подготовката на декори, костюми и пресъздаването на приказката „Снежанка и седемте джуджета”.
 По регламент, обявен от организаторите, предварително бяха изпратени рисунките и постановката на запис. Г-жа  Ваня Спасова - директор на  ЦДГ №7 „Детски свят”, участва във фестивалния ден.Фестивалът се организира по инициатива на ЦДГ № 25 "Братя Грим" - гр. Шумен. Той стартира през 2002 г. като негова кръстница е тогавашната посланичка на Република Германия у нас Урсула Зайлер-Албринг. В началото започва като национален, а от четвъртото издание  е международен. Фестивалът се обогатява и развива непрекъснато - от третото издание към него има и съпътстваща международна изложба от детски рисунки, а от петото издание вече е не само по приказки на Братя Грим, а на класиците в областта на приказката, но запазва името на двамата бележити братя - писатели.
  След официалното откриване на Фестивалният ден, на две сцени, децата от различни детски градини от гр. Шумен, представиха своите постановки, а след обяд бяха представени постановките на участниците от страната и чужбина на запис в детските градини. Всички постановки бяха компилирани в общ диск, който бе  предоставен на ръководителите на групи.
  Закриването  се проведе в ДКТ "Васил Друмев", където ЦДГ № 7 „Детски свят”-  гр. Нова Загора бе наградена с грамота за отлично представяне от кмета на Община Шумен, грамота от областният управител на Шумен и от Музея „Братя Грим” в гр. Касел, Германия.
  ЦДГ № 7 „Детски свят” - гр.Нова Загора участва и в конкурса за детска рисунка на тема: „Пчелите по света”. На 09.03.2016г. бяха наградени две от децата и детската градина с почетна грамота за отлично представяне.

Няма коментари:

Публикуване на коментар