петък, 17 юни 2016 г.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ „ИНВЕСТИРАНЕ В ДЕЦАТА - ПЕРСПЕКТИВА ЗА БЪДЕЩЕТО“
На 10 юни 2016 г. от 9.00 ч. в СУ “Св. Климент Охридски” - Зала 1, Ректорат, се проведе Национален форум „Инвестиране в децата - перспектива за бъдещето“, организиран от Факултет по начална и предучилищна педагогика при СУ “Св. Климент Охридски”, съвместно с Български национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП. На форума присъстваха Елиза Стефанова - зам.ректор на СУ „Св Климент Охридски“, Н.Цанев - зам.декан, доц. Емил Бузов - изпълнителен директор на фондация „Стъпка по стъпка“ и много педагози от страната. Приветствия до участниците във форума бяха поднесени от ръководството на СУ „Св Климент Охридски“, Синдиката на българските учители, МОН, неправителствени организации.
В пленарния доклад на тема: „Качественият детски учител - инвестиция в образованието на децата“ доц.д-р Розалина Енгелс – Критидис, представи интересни  резултати от проучване със студенти за представата им за качествата на детския учител.
Г-жа Кети Райкова - старши учител в ОДЗ „Елица“ - Сливен, член на Регионален комитет ОМЕП Сливен, представи на вниманието на присъстващите мини проект на методическо обединение „Педагогическо взаимодействие“. Докладът и презентацията към него на тема: „От малкото зрънце до топлия хляб“ предизвикаха интерес сред аудиторията. Идеята на този проект е децата да получат познания от различни сфери на живота, като същевременно се обогати познавателния им опит да откриват връзки в образователното съдържание по различните направления. Проектът, в който са включени педагози, които възпитават деца от всички възрастови групи, насочва към нравственото изграждане на децата и възможност за формиране на положително отношение към националните и културни ценности.
След изчерпване на дневния ред проф.д-р. Елена Русинова изказа сърдечна благодарност на гостите и участниците във форума и закри научното събитие.

С проф. д-р Елена Русинова

С доц. д-р Розалина Енгелс

Няма коментари:

Публикуване на коментар